Slimme diensten

Servitization is het proces waarbij dienstverlening een steeds grote rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. Service verandert van een kostenpost in een kans om de klant beter van dienst te zijn en om zo extra omzet te genereren. Bij slimme diensten beheert en onderhoudt een leverancier de hardware of software die hij heeft geleverd, bijvoorbeeld via het Internet of Things, 5G of blockchaintechnologie. Principe servizitation Bij slimme diensten gaat het om productleveranciers die zowel producten als diensten leveren of om organisaties die de verdienmodellen van hun serviceorganisatie hebben uitgebreid. Ze zijn verandert van een product leverancier en directe inkomsten bij product verkoop naar een organisatie die een dienst levert waarbij een product wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn diensten gekoppeld aan een fysiek product waarbij je per gebruikte eenheid van output betaald en waarbij de leverancier gebruik en service-onderhoud op afstand toepast. Technologie servizitation Het leveren van zowel producten als diensten is (steeds meer) mogelijk door toepassing van bijvoorbeeld the Internet of Things (IoT), 5G en blockchaintechnologie. Ook de ontwikkeling van (digitale) platformoplossingen speelt een belangrijke rol, zoals de inzet van Artificial Intelligence voor voorspellend onderhoud. Een leverancier die zelf hardware/software bouwt, beheert en onderhoudt, kan dankzij servizitation alles volgen en meteen aan de slag als zich een veranderende vraag aandient of voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Ook wordt refurbishing (opknappen) en recycling van teruggekomen producten mogelijk. Wat is servizitation? - Extra diensten bij bestaand product - Nieuwe businessmodellen - Langer leven voor producten

Informatie

Inspiratie

Aan de slag

thumbnail

Fieldlab CAMPIONE

Smart Industry Fieldlab

Fieldlab CAMPIONE bestaat uit een centraal fieldlab in Gilze en Rijen waar een testinstallatie staat waar alle CAMPIONE-partners gebruik van kunnen maken om nieuwe technologieën die onderhoud voorspelbaar maken, te kunnen testen. Daarnaast zijn er een aantal Living Labs operationeel: deze Living Labs zijn onderdeel van bedrijven waar ook soortgelijke testen gedaan kunnen worden. De testen gaan voornamelijk over het inzetten van sensoren die de belasting van een installatie meten. Doel is radicaal: het onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten.

thumbnail

Smart Farming

Smart Industry Fieldlab

Wij zijn een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zélf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.

thumbnail

Aebi Schmidt: Denken in klantoplossingen in plaats van in producten

Data & digitalisering Academy

Aebi Schmidt ontwikkelt en produceert met de nieuwste technologieën machines en voertuigen voor gladheidsbestrijding, straatreiniging en park-/tuintechniek. Daarnaast geeft Aebi Schmidt advies en begeleiding voor de bedrijfsvoering van de gladheidsbestrijding en straatreiniging.