Slimme producten

Smart Products Slimme producten zijn in staat om gegevens te verzamelen, op te slaan en kunnen met hun omgeving communiceren, bijvoorbeeld via het Internet of Things en 5G. Ze geven informatie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. Daarmee kunnen ze aangeven welke productieprocessen ze hebben doorlopen, hoe ze worden gebruikt en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Principe Smart Products Het principe van een smart product is dat het slim is en informatie over hun productie en gebruik terug kunnen geven aan de gebruiker, eigenaar en/of producent functioneren. Vaak gaat het om producten met ingebouwde elektronica en software. Slimme producten zijn producten die gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en digitaal met elkaar zijn verbonden. Smart products zijn ontworpen op basis van minimale (levensduur)kosten in energie, materiaal en transport. Technologie Smart Products Slimme producten hebben ingebouwde intelligentie, eventueel met flexibele elektronica zodat ze met hun omgeving (gebruikers, maar ook remote beheerders) kunnen communiceren. Daarnaast zijn deze producten klantspecifiek (kapitaalgoederen) of zelfs ultra personalized (consumentenproducten). Ook zijn deze producten ontworpen voor hergebruik van componenten en flexibele (n=1) productie. Wat is Smart Products? - Ingebouwde intelligentie - Digitaal verbonden - Zeer klantspecifiek

Informatie

Inspiratie

Aan de slag