Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Meer weten? Bezoek de website van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Laatste nieuws

Meer nieuws op de website van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat