World Class Maintenance

WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen we door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onze projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht. Kortom, wij geloven dat smart maintenance een belangrijke stap is richting een gegarandeerde kwaliteit van leven in de toekomst.

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Naam: Moniek Schoofs
E-mail: ms@worldclassmaintenance.com
Naam: Stefie Celie
E-mail: sc@worldclassmaintenance.com