Skip to content

De CO2 footprint

Een bijdrage van: ECI Software Solutions

In een wereld waar duurzaamheid belangrijker wordt, groeit de vraag naar transparantie en meetbaarheid van productie in de maakindustrie. Het is essentieel om als  productiebedrijf inzicht te hebben in de ecologische voetafdruk om doelgericht maatregelen te kunnen nemen die de milieu-impact verminderen. In dit interview met Henk Schoemaker, Head of Product bij ECI, wordt de beoogde transitie naar een uniform vastgelegde productieketen besproken, die nog een flinke uitdaging met zich meebrengt. Tevens onthult hij hoe ECI zich samen met een collectief inzet om dit vraagstuk met behulp van het Europese Digitale Productpaspoort te beantwoorden.

De stijgende bewustwording van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering leidt tot strengere wet- en regelgeving om duurzaamheid te bevorderen. Als reactie hierop is ook ESG (Environmental, Social and Governance) geïntroduceerd en verder ontwikkeld. Deze Europese wetgeving richt zich op de meetbaarheid van duurzaamheid, maatschappelijke impact en bestuur. Specifiek voor de maakindustrie betekent dit dat bedrijven bijvoorbeeld gegevens moeten vastleggen over CO2-uitstoot, de herkomst van grondstoffen en arbeidsomstandigheden, om de traceerbaarheid van eerlijke productie mogelijk te maken. Vanaf 2024 zijn grote OEM’ers zoals Philips en ASML verplicht om te voldoen aan de wet. Henk legt uit dat de beweging naar compliance nog een groot obstakel teweegbrengt.

website afbeeldingen - 2024-02-29T114729.598

Uniformiteit van gegevens

Na invoering van de wet dienen de eerste grote leveranciers van een eindproduct de vereiste productiegegevens van alle schakels in de toeleveringsketen te kunnen rapporteren aan ESG.
De levering van een eindproduct is dan het resultaat van de samenwerking tussen verschillende productiebedrijven die elk een eigen rol hebben gespeeld, maar gezamenlijk bijdragen aan de gestelde duurzaamheidsprestaties. In een ideale wereld zouden bedrijven binnen de keten digitaal de vereiste informatie uitwisselen, zodat de leverancier van het eindproduct geen extra inspanningen hoeft te leveren om deze informatie samen te voegen voor een duurzaamheidsgraad. De realiteit is echter dat het uniform geautomatiseerd vastleggen van gegevens dé grootste uitdaging blijkt te zijn bij het streven van naleving van de wetgeving. ‘De diversiteit van bedrijven binnen de keten zorgt voor verschillende manieren van vastleggen en rapporteren van data, bijvoorbeeld via Excel of Word templates. Dit maakt het eenduidig samenvoegen van verschillende formats en het volledig en juist rapporteren naar ESG lastig,’ vertelt Henk. Het is dan ook noodzaak dat een systematiek geïntroduceerd gaat worden waarin gegevensuitwisseling op een geautomatiseerde manier plaatsvindt, zodat de digitale footprint volgens de keten steeds verder verrijkt wordt met de vereiste ESG-informatie, of zoals de term voor zichzelf beter spreekt: het Europese Digitale Productpaspoort.

Het Europese Digitale Productpaspoort

Het gesubsidieerde NXTGEN HIGHTECH Groeifonds ondersteunt digitale projecten om de maakindustrie in Europa koploper te laten blijven. Het fonds bestaat uit een selectie van vooruitstrevende bedrijven in de branche, waarbij de introductie van het Europese Digitale Productpaspoort een belangrijk gedefinieerd project is. Samen met stichting SCSN (Smart Connected Supply Network) wordt momenteel onderzocht of het bestaande netwerk in Nederland in de toekomst ook gebruikt kan gaan worden om het Europese Digitale Productpaspoort te verrijken. Op dit moment is het SCSN al toegankelijk voor alle type ERP’s in de markt en geschikt om ‘purchase to pay’ data uit te wisselen. Belangrijke informatie die aangeleverd moet worden in zo’n paspoort, is immers terug te vinden in ERP-software.
En een ERP-aansluiting is het fundament voor de zogenaamde digitale snelweg voor data-uitwisseling.

De productpaspoorten van alle leveranciers die bijdragen zouden op deze manier automatisch toegevoegd kunnen worden aan het productpaspoort van de leverancier die het eindproduct oplevert. Henk geeft aan dat wanneer bestaande ERP-software en de infrastructuur van het SCSN-netwerk op deze vernieuwende manier gebruikt kunnen gaan worden, we aan de vooravond staan van een enorme technologische innovatie. Hiermee zou namelijk een accountancy en juridisch probleem geheel geautomatiseerd opgelost worden.

Kijk voor meer informatie op: www.ecisolutions.nl/whitepapers 

ECI-Logo_with_TM

 

Het is noodzaak dat een systematiek geïntroduceerd gaat worden waarin gegevensuitwisseling op een geautomatiseerde manier plaatsvindt, zodat de digitale footprint volgens de keten steeds verder verrijkt wordt met de vereiste ESG-informatie

Meer weten?

Lees hier meer over een circulaire industrie en kansen voor Nederlandse maakbedrijven.