Skip to content

Maak Los helpt bedrijven op weg met remanufacturing

Een bijdrage van: Maak Los

Wanneer het om circulariteit in de maakindustrie gaat, biedt remanufacturing veel mogelijkheden. Niet voor niets gaan steeds meer bedrijven hiermee aan de slag. Een organisatie die deze beweging van het opnieuw conditioneren en vervolgens weer in de markt zetten van producten stimuleert, is Maak Los. Niels van Olffen, één van de initiatiefnemers van Maak Los: “MaakLos maakt circulaire verdienmodellen waar voor de maakindustrie. Hierbij richten we ons op remanufacturing, maar ook op de interne transitie bij bedrijven.”

Remanufacturing

Niels: “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Hierbij is er veel aandacht voor circulariteit, bijvoorbeeld vanuit de overheid. Tegelijkertijd leeft dit onderwerp nog niet echt bij bedrijven in de maakindustrie. Als Maak Los stelden wij onszelf de vraag hoe dit komt. We concludeerden dat circulariteit en servitization op dit moment geen doel zijn voor bedrijven. Zij weten dat ze hier iets mee moeten, maar zijn tegelijkertijd gefocust op de waan van de dag en het draaien van goede resultaten om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Wij willen bedrijven in de maakindustrie daarom stap voor stap op weg helpen met remanufacturing – een begrip waar zij, in tegenstelling tot termen als circulariteit en servitization, wél een beeld bij hebben. Het mooie is: remanufacturing is een goed verdienmodel én een circulaire strategie."

Bewustwording als eerste stap

Veel bedrijven in de maakindustrie zijn erop gericht om zoveel mogelijk producten te produceren, maar hebben geen goed beeld van wat er met deze producten gebeurt. “Daar focussen wij ons op vanuit Maak Los”, vertelt Niels. “De eerste stap is hierbij om bewustwording te creëren bij bedrijven. We zetten hen aan het denken over de vraag wat er met hun producten gebeurt. Waar komen ze terecht? Bij wat voor klanten? En hoe worden ze gebruikt? Van daaruit kun je nadenken over de vraag vanwaar je producten terug moet halen wanneer je aan de slag gaat met remanufacturing. En: wat er moet gebeuren om deze producten vervolgens weer waardevol te maken en terug op de markt te brengen. Zo ontstaat een ander verdienmodel, waarbij je niet steeds nieuwe grondstoffen hoeft toe te voegen – die zijn er al – maar blijvende waarde kunt opbouwen op basis van de waarde die je gecreëerd hebt in het verleden. Een hele circulaire strategie.”

Remanufacturing

Circulariteit als verdienmodel

Niels: “Bedrijven in de maakindustrie vinden circulariteit niet perse een doel op zichzelf, maar als verdienmodel spreekt het ze wel aan. En zeg nu zelf: hoe gaaf is het om je eigen product terug te halen, te zien hoe goed dit gefunctioneerd heeft en waar het nog beter kan worden? Dit zetten wij aan binnen bedrijven. Uiteindelijk gaan zij hierdoor naast remanufacturing vaak ook aan de slag met servitization – het toevoegen van diensten aan je producten - omdat ze meer inzicht krijgen in het gebruik van producten. Wanneer een klant een product bijvoorbeeld niet optimaal gebruikt, is het goed om te bekijken welke kennis je als fabrikant kan bieden om hier verandering in te brengen. Het gaat erom dat je een product levert dat precies past bij de klant. Dat kan ook door bijvoorbeeld een nieuwe besturing met uitgebreide sensoriek aan te brengen op een bestaande machine, waardoor met een relatief kleine investering de veiligheid van een machine enorm kan toenemen.”

Routekaart Remanufacturing

In samenwerking met Jan Westra van de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), ging Maak Los aan de slag met de ontwikkeling van de Routekaart Remanufacturing in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Circular Value Center. Niels: “Deze routekaart is ontstaan vanuit de wens om bedrijven écht op weg te helpen. We creëerden hiermee een praktisch stappenplan waarmee bedrijven daadwerkelijk stappen naar remanufacturing kunnen zetten. We interviewden 15 bedrijven, van kleine mkb’ers tot multinationals, over de vraag hoe zij remanufacturing hebben aangepakt. Hieruit bleek dat dit proces voor elk bedrijf vrijwel hetzelfde is. Vervolgens formuleerden we zeven stappen waarmee bedrijven laagdrempelig aan de slag kunnen gaan – allemaal heel praktisch en in de taal van de maakindustrie. Dat begint nu momentum te krijgen. Bedrijven slaan erop aan, zijn betrokken en willen graag meedoen. Inmiddels zijn we de routekaart ook aan het uitbreiden naar Oost-Nederland, Zuid-Holland en is er ook interesse vanuit andere delen van het land. Een mooie ontwikkeling! Doordat steeds meer bedrijven met de routekaart aan de slag gaan, zien wij bovendien ook weer waar zij tegenaan lopen en kunnen we drempels wegnemen.”

Remanufacturing

Verder opschalen

Naast de Routekaart Remanufacturing biedt Maak Los ook één-op-één trajecten aan waarbij de organisatie bedrijven in behapbare stappen begeleidt in de transitie van een lineair naar een circulair verdienmodel. “We maken hierbij onder andere tastbaar wat het verschil is in milieu-impact, voor welke klant het meerwaarde heeft en hoe je circulaire oplossingen verkoopt. Ook van deze trajecten leren we erg veel. Deze kennis passen we vervolgens weer breed toe. Zo schalen we steeds verder op!”

“Circulariteit is een mooi doel, maar ook een verdienmodel”

Meer weten?

Lees hier meer over een circulaire industrie en kansen voor Nederlandse maakbedrijven.