Skip to content

Het MKB aan de slag met Smart Maintenance

Wat houdt Smart Maintenance in?

Smart Maintenance, predictive maintenance, voorspelbaar onderhoud. Verschillende termen, die er allen om draaien om het optimale moment van onderhoud te voorspellen. Dit gebeurt door het verzamelen van data en deze te koppelen aan analyse software.

“Wat nu vaak gebeurt in fabrieken is gepland of correctief onderhoud. Daarbij ga je op basis van een planning met onderdelen van de productielijn aan de slag, zonder dat je weet of het al écht nodig is. Daardoor gebeurt het misschien te vaak, en dat kost geld. Bij de andere werkwijze is het andersom: Een onderdeel is kapot waardoor de volledige productielijn stil komt te staan. Dan ben je te laat. Ook dat kost weer bakken met geld. Kortom: als je precies weet wanneer onderhoud aan je materialen nodig is, scheelt dat je hoe dan ook een hoop onnodige kosten.” Legt Paul van Kempen van Fieldlab CAMPIONE ons uit over het verschil tussen regulier en voorspelbaar onderhoud.

Door Smart Maintenance toe te passen ontstaat er inzicht in de huidige staat en prestaties van de machines in de fabriek. Hierdoor kan er bespaard worden op kosten en tijd voor het onderhoud, maar kunnen de machines ook verder worden geoptimaliseerd om zowel de procesbeheersing te verbeteren, als de productiecapaciteit te vergroten.

smart maintenance - voorspellend onderhoudDe belangrijkste voordelen van Smart Maintenance

  1. Voorkomen dat machines stilvallen - Met het toepassen van smartmaintenance, (of predictive maintenance) ben je in staat om te voorspellen of, en wanneer een bepaald onderdeel of zelfs een hele machine uitvalt. Hierdoor kan je op het juiste moment reageren door de machine of het component te repareren of vervangen en voorkom je downtime.
  1. Vergroten van de levensduur van machines - Door slim onderhoud uit te voeren is het niet meer nodig om periodieke onderhoudsbeurten in te plannen. De analyses van de Smart Maintenance software vertellen je precies wanneer er een reden is voor onderhoud. En doordat je het onderhoud precies op het juiste moment uitvoert, beperk je slijtage en vergroot je de levensduur van die machine.

  2. Hoger rendement - Doordat de machines optimaal draaien, kan je een grotere productiecapaciteit draaien waardoor je meer klanten in dezelfde tijd van dienst kan zijn. En doordat het rendement stijgt, verdien je de financiering (return on investment -ROI) die je gedaan hebt om Smart Maintenance in te zetten al snel weer terug.

  3. Hogere klanttevredenheid - Klanten profiteren van machines die altijd optimaal draaien door een zorgvuldig en voorspelbaar onderhoudsproces. Omdat je de kans op downtime minimaliseert, kan je de beloofde levertijd ook waarmaken met een hogere klanttevredenheid als resultaat. 
Nano cursus smart maintenance

Welke mogelijkheden biedt Smart Maintenance jouw bedrijf?

Smart Maintenance biedt volop kansen voor onze technologische industrie. Zeker in een tijd als deze, met grote economische verschuivingen in de wereld, waarin een vooraanstaande rol voor Nederlandse bedrijven in smart industry bevochten zal moeten worden.

Onderhoud speelt een grote, vaak onderbelichte rol bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, door onderhoud van wereldklasse verouderen technische systemen minder snel, verbruiken ze minder energie, worden ze betrouwbaarder, veiliger en reduceren ze hun ecologische footprint.

Door slimme inzet van digitale technologie, oftewel Smart Maintenance, kunnen ze door minder mensen dan voorheen, door een nieuwe generatie van digital natives voor wie dit type van werk aantrekkelijk is, in goede conditie gehouden worden. De concurrentievoordelen voor bedrijven waar dit soort innovatieve technieken breed toepast worden liggen voor de hand.

Praktijkvoorbeeld - Fujifilm en Fieldlab CAMPIONE

Fujifilm is een grote speler in de productie van offsetplaten voor de grafische industrie. Maar de markt voor dat soort platen is behoorlijk veranderd dankzij digitalisering. Daarom moeten zij nog scherper zijn op alle kosten. Zij hebben een pilot uitgevoerd in samenwerking met Fieldlab CAMPIONE. Paul van Kempen vertelt hierover: “Tijdens de pilot ontdekten we dat data van hun productieafdeling gebruikt kon worden voor ontwikkeling van onderhoudsmodellen. Dat waren dus gegevens die ze altijd al zelf in huis hadden! Met modellen die ze op basis daarvan ontwikkelden, kunnen ze nu realtime volgen hoe de staat van onderdelen in de productielijn is. Is er vervanging nodig, kunnen ze daar precies op het juiste moment op in springen. Door een relatief kleine ingreep, maar met groot effect.”

Proefinstallatie Campione-3Onderzoek wat de inzet van Smart Maintenance jouw bedrijf kan opleveren

Het is nogal een grote stap om over te schakelen naar Smart Maintenance. Er moet bepaald worden welke data verzameld en geanalyseerd moet worden om tot de juiste onderhoudsadviezen te komen. En hiervoor moet weer de nodige software worden aangeschaft en worden gekoppeld aan de machines. Om te weten welke stappen je moet nemen en welke impact dit heeft op jouw bedrijfsvoering, investeringen en opbrengsten moet je dus gedegen onderzoek doen. Hiervoor kan je bij Fieldlab CAMPIONE 2 terecht. CAMPIONE 2 helpt het MKB op weg met Smart Maintenance op basis van hun opgedane kennis, ervaring en beschikbare infrastructuur. WCM, waar Fieldlab CMAPIONE 2 onderdeel van uitmaakt, stelt al haar kennisproducten gratis ter beschikking het kennisplatform: www.wcmvector.com. Neem gerust zelf een kijkje.

Fieldlab CAMPIONE 2Zelf aan de slag met Smart Maintenance

Wil jij zelf aan de slag met Smart Maintenance? Volg dan de Masterclass Smart Maintenance van het Nova Collega of ga van start met een van de trajecten van Avans Hogeschool.

Intensieve trajecten met MKB

Avans Hogeschool start intensieve trajecten met (12 tot 20) MKB-bedrijven om ze te helpen met het operationaliseren van Smart Maintenance-toepassingen. Deze trajecten komen communicatief in de schijnwerpers om alle MKB-bedrijven in de regio te informeren en te inspireren om ook aan de slag te gaan met Smart Maintenance.

Zo heeft het Tilburgse ABC-olie een dergelijk traject doorlopen waardoor zij de transitie van traditionele brandstoffen- en smeermiddelenleverancier naar een dienstverlener die gebruikers inzicht geeft in de status van hun machinerie hebben kunnen versnellen. 

Wil jij weten hoe jij voor jouw onderneming in aanmerking komt voor de traject met Avans Hogeschool? Neem dan contact op met: info@worldclassmaintenance.com

Masterclass Smart Mainentance

Het programma is opgebouwd rondom zes thema’s: Definiëren, Analyseren, Detecteren, Plannen, Uitvoeren en Feedback.

  • Je verdiept je in faalmechanismen, meet- en PdM-technieken en smart sensoring. De collectie, opslag en interpretatie van data komen aan bod. Net als het opstellen van onderhoudsstrategieën en onderhoudsconcepten.
  • Ook worden praktijksituaties nagebootst, al dan niet met behulp van augmented reality.
  • Wat je leert, pas je toe op een case uit jouw dagelijkse werksituatie. Experts begeleiden je hierbij. Je voert opdrachten uit waarmee je een portfolio vult. Je sluit de masterclass af met een voldoende voor je portfolio én de eindpresentatie van je case.
Kijk hier voor meer info en aanmelden
Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts