Skip to content

Robotisering in de technologische industrie

Met bijdragen van: TKI Dinalog, TechValley, Robohouse, FME, ExRobotics, Breda Robotics, 3D Makers Zone, Robotics Centre University of Twente en SAP Warehouse Robotics

Bedrijven voelen steeds meer de noodzaak om processen te optimaliseren, doorlooptijden te verkorten en de productiviteit te verhogen. Veel gehoorde redenen zijn:

 • De krapte op arbeidsmarkt
 • Voldoen aan de veranderende klantvraag
 • De noodzaak om te verduurzamen
 • De concurrentiepositie behouden

Robotisering (4)

Robotiseren en automatisering kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In dit artikel kijken we naar de impact van robotisering op de technologische industrie, waarbij het ondernemers helpt om gebruik te maken van robots, wat de voordelen zijn en hoe je kunt beginnen met het implementeren van robotisering binnen bestaande werkprocessen.

Wat betekent robotisering voor de industrie?

Robotisering verwijst naar het gebruik van robots en geautomatiseerde systemen om taken uit te voeren die traditioneel door mensen werden uitgevoerd. Voorbeelden zijn:

 • robots,
 • cobots (collaboratieve robots),
 • geavanceerde machines en software

Je zet deze toepassingen in om productie -en logistieke processen te optimaliseren en te (semi)automatiseren.

Dergelijke robots zijn uitgerust met geavanceerde sensoren, actuatoren en programmeerbare logica, waardoor ze in staat zijn om repeterende taken met grote precisie en snelheid uit te voeren. Van het assembleren van producten tot het verplaatsen van materialen en het uitvoeren van kwaliteitscontroles, robotisering heeft de mogelijkheid om vrijwel elk aspect van het productieproces te verbeteren.

TKI Dinalog liet bijvoorbeeld onderzoek doen naar de inzet van robotica in het magazijn en de implicaties voor medewerkers. Lees hier de eindrapportage van het onderzoek.

Wat levert het inzetten van robotisering op?

Het inzetten van robotisering biedt tal van voordelen voor maakbedrijven:

 • Verhoogde productiviteit: Sommige taken kunnen robots sneller en nauwkeuriger uitvoeren, wat resulteert in een verhoogde productiecapaciteit en output.
 • Vermindering werkdruk: Met de arbeidstekorten in ogenschouw kunnen robots werkzaamheden overnemen waardoor er minder mensen nodig zijn en de huidige werkdruk vermindert wordt.
 • Verbeterde kwaliteit: Automatisering vermindert menselijke fouten en variaties waardoor de kwaliteit en consistentie van producten worden verbeterd.
 • Kostenbesparing: Hoewel de initiële investering in robotica aanzienlijk kan zijn, kunnen op de lange termijn kosten worden bespaard door lagere arbeidskosten, verminderde fouten en een efficiënter gebruik van middelen.
 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Moderne robots zijn programmeerbaar en kunnen eenvoudig worden aangepast aan veranderende productiebehoeften, waardoor bedrijven flexibeler kunnen opereren.
 • Veiligheid: Door gevaarlijke en repetitieve taken over te nemen, kunnen robots bijdragen aan een veiligere werkomgeving voor werknemers.
Robotisering (3)

Praktijkvoorbeelden hoe robotisering in de industrie wordt ingezet

Robots kunnen op heel veel verschillende manieren worden ingezet om de werkprocessen te ondersteunen, verlichten of veiliger te maken.

Gerobotiseerde productielijn voor matrassen

In samenwerking met Robotize, een joint venture van Machinefabriek Geurtsen en Hollander Techniek, hebben ze een unieke gerobotiseerde productielijn ontwikkeld voor klantspecifieke circulaire matrassen. Vóór het bouwen van de productielijn werden de circulaire matrassen met de hand gemaakt. In het project is dit handmatige proces onder de loep genomen en vertaald het naar een gerobotiseerde oplossing met unieke machines. Het resultaat is indrukwekkend: een volledig geautomatiseerde productielijn die elke minuut een unieke matraskern produceert. 

Wij gingen in gesprek met Martijn van Haaf, van Auping, Erwin Hoeksma van Robotize en Rolf Dekker van Machiniefabriek Geurtsen over hoe ze dit project hebben aangepakt. Lees hier het interview.

Auping_Persfotos_Productielijn Circulaire Matrassen (1)

Mestrobot

Zo ontwikkelde JOZ B.V. een mestrobot om het werk van melkveehouders te verlichten. Inmiddels is er weer een nieuwe mestrobot op de markt gebracht én biedt het bedrijf verschillende diensten om het melkveehouders zo makkelijk mogelijk te maken: van robots die voer aanschuiven tot het bedenken van oplossingen die de stikstofuitstoot verlagen. Wij gingen hierover in gesprek met financieel directeur Richard Paardekooper. Lees hier het gesprek. 

Leveren van bakstenen

Blok System Supply ontwikkelde samen met RoboHouse een oplossing om bakstenen efficiënter aan de bouwplaats te leveren. Lees hier hoe zij dat aan hebben gepakt. 

Robot in de landbouw

Volledig biologische landbouw is bijzonder arbeidsintensief en zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een grote uitdaging. Toch willen we in toenemende mate biologisch verantwoorde voeding, zonder bestrijdingsmiddelen. FME-lidbedrijf Trabotyx ziet deze trends, en ziet grote mogelijkheden voor robotica en AI om de biologische boer een robothandje te helpen. Mede-oprichter Tim Kreukniet ging hierover met FME in gesprek. 

Hulp in de zorg

In de langdurige zorg staat aandacht voor de cliënt voorop. De ruimte hiervoor staat echter onder druk. Inzet van hulprobot SARA kan dan een interessante optie zijn. Bovendien kan hiermee de zelfredzaamheid van de cliënt worden versterkt. SARA Robotics laat hiermee zien hoe techniek oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen. 

Gevel reiniging

De buitenzijde van het RIVM gebouw, de gevel en het glazen dak, worden - na oplevering in 2021 - autonoom gereinigd door de KITE Robot van KITE Robotics. De KITE Robot is ontwikkeld voor glasbewassing en gevelreiniging op hoogte. Het geautomatiseerde systeem reinigt automatisch en zonder menselijk handelen. De robot creëert veiligere omstandigheden en schonere gebouwen. Lees hier meer.

Inspectierobot

ExRobotics ontwikkelde samen de hulp van Shell Pernis en DOW Terneuzen een nieuwe en verbeterde versie van zijn ATEX-gecertificeerde inspectie robot. Ondertussen wordt deze manier van werken door veel bedrijven overgenomen en zijn er ondertussen 30 robots rond de wereld dagelijkse actief. Lees meer over deze inspectierobot. 

ExRobotics

Robotisering implementeren in je bedrijfsprocessen

Het implementeren van robotisering in een productieomgeving vereist een zorgvuldige planning en strategie. Hier zijn enkele stappen die ondernemers kunnen volgen om te beginnen met het gebruik van robotica in hun productieprocessen:

 • Identificeer geschikte toepassingen: Analyseer uw productieprocessen om te bepalen welke taken het meest geschikt zijn voor automatisering. Focus op repetitieve, arbeidsintensieve, geestdodende, zware of gevaarlijke taken die kunnen worden verbeterd door robotica.
 • Voer een kosten-batenanalyse uit: Beoordeel de kosten van robotisering, inclusief initiële investeringen, operationele kosten en verwachte rendementen. Maak een kosten-batenanalyse om de haalbaarheid van robotimplementatie te beoordelen.
 • Kies de juiste technologie: Selecteer robotica en automatiseringsoplossingen die passen bij uw specifieke behoeften en budget. Overweeg factoren zoals snelheid, precisie, flexibiliteit en compatibiliteit met bestaande systemen.
 • Investeer in training en ontwikkeling: Zorg voor de juiste training voor uw personeel om hen vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën en processen. Creëer een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie.
 • Test en optimaliseer: Voer pilotprojecten uit om de effectiviteit van robotica in uw productieomgeving te evalueren. Verzamel feedback, identificeer verbeterpunten en optimaliseer waar nodig.

Oriënteren op robotica

Wil jij je eerst verder oriënteren op het thema robotica, de mogelijkheden en inzetbaarheid? Dan zijn er tal van online bronnen beschikbaar, waaronder whitepapers, case studies, forums en webinars, die inzicht bieden in de toepassing en implementatie van robotica in de maakindustrie.

Interessant in dit kader is deze video / podcast van drs. ing. Hendri Kortman, Innovation Manager bij Variass die ingaat op Robotica en alles wat daarmee te maken heeft. 

In Delft kun je in september en november kennis opdoen bij de volgende evenementen:

 • 25-9 Demodag voor de maakindustrie (demo’s + succesverhalen uit sector) 
 • 15-11 Robots in Business. Een grote demodag die niet specifiek op een sector is gericht en waar we naast demo’s van robots ook onze grootste succesverhalen delen. 
Robotisering (5)

Ervaring en kennis opdoen en uitwisselen

De digitalisering en robotisering zullen zich naar verwachting in de toekomst verder ontwikkelen. Tegelijkertijd staan er verschillende uitdagingen op de agenda, zoals klimaatverandering, energievoorziening en de vergrijzing, naast de reeds bestaande globalisering. Technologie kan een deel van de oplossing bieden, maar de menselijke inbreng blijft onmisbaar. Dit vraagt om een integrale aanpak en nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, technologieontwikkelaars en onderzoeksinstituten.

Hierin zijn door het hele land meerdere initiatieven opgezet om deze partijen bij elkaar te brengen. Deze initiatieven bieden expertise en ervaring om bedrijven te begeleiden bij elke stap van het robotiseringsproces, van de initiële planning en implementatie tot de optimalisatie en onderhoud van robotica-oplossingen. Daarnaast kunnen overheidsinstanties en brancheverenigingen subsidies, financiering en andere vormen van ondersteuning bieden aan bedrijven die investeren in robotisering en andere vormen van technologische innovatie. Voorbeelden van instanties die deze ondersteuning bieden zijn:

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Veel universiteiten en onderzoeksinstellingen bieden cursussen, seminars en onderzoek op het gebied van robotica en automatisering. Je kan ook bij meerdere onderwijsinstellingen samenwerken met studenten in minor projecten. Een opdracht vanuit de praktijk, waarbij in teamverband een praktijk case wordt opgepakt van onderzoek tot realisatie. Zo werkt Breda Robotics hierin samen met:

 • Avans Hogeschool: In het vierde studiejaar werken studenten van de technische opleidingen binnen Avans aan robotica vraagstukken tijdens hun minor project: Kijk hier voor meer informatie
 • Lector Robotica Inholland: De focus in het onderzoek van Robotica ligt op de toepassing van zorg- en agri-robots, waarbij duurzaamheid en ondersteuning centraal staan. De projecten worden opgepakt om in een behoefte van het werkveld te voorzien. Kijk hier voor meer informatie. 
 • Hogeschool van Amsterdam: Digital Production Research Group (DPRG) onderzoekt hoe geavanceerde ontwerp- en productiemethoden gebruikt kunnen worden om maatschappelijke vraagstukken te adresseren. De groep werkt aan Onderzoeks- en Onderwijsactiviteiten in de Robot Studio, gerelateerd aan drie thema's van de Faculteit Techniek: Smart Industry, Circular Transition en Designing Future Cities.
 • Robotics Centre University of Twente: Onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van robotics. Ze kijken naar zowel technologie als ook de interactie (mensen, maar ook bestaande processen en systemen) en impact van robotica, met als focusdomeinen gezondheidszorg, industrie en de samenleving.
  • Nog voor de zomer start er een grootschalig programma rondom robotica en arbeidsmarkttekorten, na de zomer volgt ook nog inspecterobotica.
  • Binnen het onderwijs, zijn ze naast de MSc Robotics ook het aanbod voor professionals aan het ontwikkelen.

Fieldlabs

Fieldlabs zijn praktijkgerichte ontwikkel- en testfaciliteiten waar ondernemers hun vraagstukken kunnen neerleggen, onderzoeken, uitvoeren en testen. Voorbeelden van dergelijke fieldlabs met expertise op het gebied van robotica zijn:

Noord-Holland

TechValley-NH - TechValley biedt informatie, kennis, middelen en netwerkmogelijkheden voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in technologische innovatie, waaronder robotisering.

Skills Lab NH - Het Skills Lab is een samenwerking tussen TechValley, bedrijfsopleider Tetrix, Roboticalab Zaandam en Techlands Zaandam. TechValley, bedrijfsopleider Tetrix en Roboticalab Zaandam werken al langer samen in verschillende regionale opleidingsprojecten, waardoor het idee ontstond om gezamenlijk een ‘Skills Lab’ op te zetten rondom nieuwe technologieën voor de maakindustrie. 

3DMZ - 3D Makers Zone (3DMZ) beschikt over Pilot Cells. Technische opstellingen waarin het Noord-Hollandse Smart Industry fieldlab nieuwe ideeën test - van henzelf, of van een samenwerkingspartner. Is het technisch haalbaar? Is het financieel interessant? Is het eindproduct van de gewenste kwaliteit?

1W7A6160 copy

Zuid-Holland

Fieldlab RoboHouse - RoboHouse is gevestigd op de TU Delft Campus. Een plek waar midden- en kleinbedrijven laagdrempelig kennismaken met robotica. Je leert hier door te doen; testen en experimenteren met robotica. In co-creatie met innovatie-experts, kennisinstellingen, wetenschappers én de mensen op de werkvloer. Via het gesubsidieerde innovatieprogramma MKBdoet van RoboHouse kunnen mkb-bedrijven kosteloos en laagdrempelig aan de slag met robotica. Daarnaast bieden ze vanuit het MKBdoet programma ook kosteloos een Kennissprint en Actieplan aan. De eerste is om samen met ondernemers uit de branche te brainstormen over een oplossingsrichting. De tweede is 1-op-1 begeleiding om een oplossingsrichting uit te werken in concrete acties en de (financiële) haalbaarheid ervan te toetsen.

Brabant

Fieldlab Breda Robotics – Samen met Avans Hogeschool, de Gemeente Breda en REWIN stimuleert Fieldlab Robotics de robotisering in West-Brabant. Zij richten zich hiermee op het verlichten van werk in maintenance, logistiek en agrifood. Zo zijn zij partner van het Interreg Smart Farming & Food Processing programma waarbinnen maar liefst 7 verschillende innovatie projecten lopen op het gebied van robotisering. 

Noord Nederland

Innovatiecluster Drachten. In hun Shared Facility Center werken bedrijven samen en delen hightech faciliteiten, waaronder 3D industriële metaal- en kunststof printers en cobots.

Oost Nederland

Fieldlab Industrial Robotics - Industriële robotica biedt vele kansen en mogelijkheden: zowel voor bedrijven als voor onderwijs en vakmensen. Het Fieldlab Industrial Robotics is opgericht om al deze partijen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet zij door onderwijs en certificering te ontwikkelen dat aansluit bij de vraag uit de markt en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het doel? Vakmensen gericht opleiden tot personeel dat in staat is om gerobotiseerde machines (door) te ontwikkelen, besturen, programeren en bedienen.   

IQonIQ - De maakindustrie is in volle ontwikkeling. Nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotica en 3D-printing, veranderen de manier waarop we producten maken. In de regio’s Hardenberg, Emmen/Coevorden en Zwolle/Staphorst zijn bedrijven die vooroplopen in deze ontwikkeling. Zij werken samen in IQonIQ, een platform waar talenten, bedrijven en kennisinstellingen samenkomen. 

TValley - Het Fieldlab van Saxion Hogeschool dat zicht richt op uitdagende innovatieve projecten op het gebied van robotica en mechatronica. Ze verbinden het hoger onderwijs en het bedrijfsleven met hun gezamenlijke R&D programma.

Robotica Leveranciers:

Gespecialiseerde leveranciers van robotica kunnen advies geven over de selectie en integratie van robotoplossingen die aan de specifieke behoeften van een bedrijf voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Rolan Robotics - Rolan Robotics is bekend als systeemintegrator voor innovatieve automatiseringstoepassingen in de metaalsector én in de ‘food’ en ‘non-food’ industrie. Deze turnkey robotleverancier is merkonafhankelijk en met zo’n 1000 geleverde robotsystemen één van de grotere spelers. Zo biedt zij voor elk bedrijf een passende automatiseringsoplossing in financieel en/of ergonomisch opzicht.
 • SAP - Met SAP Warehouse Robotics kan je robots van de volgende generatie van verschillende leveranciers inzetten om de flexibiliteit en reactiesnelheid te vergroten door productieprocessen te optimaliseren.
 • EKB Groep - EKB biedt totaaloplossingen aan op het gebied van industriële automatisering. Onze focus ligt op het bieden van oplossingen waarmee de productiviteit en kwaliteit van productieprocessen sterk worden verbeterd, en waarmee bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel kunnen behalen. Hierbij kan je denken aan Machine Vision, Robotics en Data Analytics, oplossingen die onder de paraplu van Smart Industry vallen.
 • Robotize - Robotize levert turn-key oplossingen in de automatisering van uw productielijn. Het doel is om uw productie slimmer en efficiënter te maken.

Robotisering (7)

Robotisering biedt een veelbelovende mogelijkheid voor Nederlandse maakbedrijven om hun concurrentiepositie te versterken en te blijven groeien in een steeds veranderende marktomgeving. Door het omarmen van deze innovatieve technologieën en het benutten van de beschikbare kennis en ondersteuning, kunnen ondernemers hun productiviteit verhogen, de kwaliteit verbeteren en nieuwe groeikansen creëren voor de toekomst van de industrie.

Van het assembleren van producten tot het verplaatsen van materialen en het uitvoeren van kwaliteitscontroles, robotisering heeft de mogelijkheid om vrijwel elk aspect van het productieproces te verbeteren.
Nieuwsbriefupdate

Ontvang al onze
laatste updates

Volgende afbeeldingen SI nieuwsbrief (640 x 444 px) (45)