Skip to content

Stichting ZonNext geeft gebruikte zonnepanelen een nieuw leven

Een bijdrage van: ZonNext

Het gebruik van zonnepanelen is een van de bekendste oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Maar wat gebeurt er wanneer deze panelen worden gedemonteerd en vervangen? Niels van Olffen van Stichting ZonNext: “Het e-wastesysteem in Nederland is gericht op recycling en niet op hergebruik. In het geval van zonnepanelen gaat het daarbij om een hele laagwaardige recycling. Dit is extra zonde omdat de milieu-impact voor het maken van de panelen soms nog niet eens is gecompenseerd op het moment dat de zonnepanelen gedemonteerd worden. Wij kiezen er met ZonNext daarom voor om ons in te zetten voor hergebruik.”

ZonNext is het weeshuis voor zonnepanelen

De productie van zonnepanelen heeft een flinke impact op het milieu, die pas na 5 tot 15 jaar is gecompenseerd. Helaas komt het regelmatig voor dat zonnepanelen al na 5 tot 10 jaar worden vervangen door nieuwe exemplaren. Niels: “Dat is geen goed nieuws voor het milieu. De negatieve impact wordt bovendien nog versterkt door het feit dat de panelen veelal in China worden gemaakt, waar ze aan elkaar worden gelijmd. Hierdoor zijn ze niet demontabel en dus lastig te recyclen. Goed werkende panelen van nog geen 10 jaar oud belanden hierdoor in de shredder. Dat moet wat ons betreft anders.”

Vraag en aanbod

Tweeëneenhalf jaar geleden kwam Niels aan boord bij Stichting ZonNext en ging hij hier aan de slag met een nieuw concept om de stichting verder te brengen. “ZonNext is een platform van vraag en aanbod van gebruikte zonnepanelen”, legt Niels uit. Installatiepartijen kunnen partner worden van ZonNext. Dit partnerschap houdt in dat deze partijen wanneer zij gebruikte zonnepanelen demonteren, deze doneren aan ZonNext. Wij gaan vervolgens op zoek naar een nieuwe, maatschappelijke bestemming hiervoor, zoals een wijkcentrum, voetbalvereniging of energiecoöperatie.”

Samenwerken met partners

Stichting ZonNext werkt samen met twee partners: WEEE Nederland en Refurn – beide gevestigd in Apeldoorn. Niels: “ZonNext gaat de partnerschappen aan met installatiepartijen. WEEE Nederland heeft een logistieke rol en zamelt de zonnepanelen in. En Refurn is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die we hier vervolgens aan uitvoeren: we reinigen en herkeuren de panelen, waarna ze weer de markt op gaan. Dit doet Refurn met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sinds de lancering van het concept een jaar geleden heeft ZonNext al mooie stappen gezet. “We krijgen steeds meer en grotere partners aan boord, waaronder groothandelsbedrijven en zonneparkontwikkelaars.”

Samenwerken om zonnepanelen te hergebruiken

Verder kijken

Ondertussen kijkt ZonNext ook verder. Zo nam de stichting onlangs deel aan een Circotrack – een driedaagse track waarin organisaties uit de keten nadenken over een uitdaging op het gebied van circulariteit – over montagesystemen voor zonnepanelen. Ook deze worden namelijk vaak zomaar weggegooid. Niels: “Met drie grote fabrikanten, verwerkers en een groothandel van deze systemen bogen we ons over de vraag hoe we hier duurzamer mee om kunnen gaan door ook deze systemen her te gebruiken. Hier zijn mooie ideeën uitgekomen. ZonNext kan goed ondersteunen bij dit proces. Ook in dit geval kunnen we weer samenwerken met onze partners om de systemen in te zamelen, te beoordelen en reinigen. Daarbij is het een extra voordeel dat we in dit geval wel te maken hebben met Nederlandse fabrikanten. Hierdoor kunnen we direct met hen afstemmen wat er moet gebeuren om de systemen weer te kunnen gebruiken en de systemen gerefurbisht terug leveren aan een fabrikant of groothandel.”

Het opnieuw gebruiken van montagesystemen is niet alleen duurzaam, maar ook qua verdienmodel interessant voor de fabrikanten. “70% van de waarde van de systemen zit in de grondstoffen”, vertelt Niels. “Door de systemen her te gebruiken hoef je deze grondstoffen niet opnieuw toe te voegen. Met deze waarde kun je de benodigde bewerkingen uitvoeren en marge maken. En wat we met montagesystemen kan, kan natuurlijk ook met andere producten. Zo biedt het geven van een tweede leven aan afgedankte producten ook voor andere bedrijven in de maakindustrie mooie kansen.”

Zonnepanelen park

 

“Een tweede leven voor afgedankte zonnepanelen en montagesystemen biedt ook interessante kansen voor het bedrijfsleven”

Meer weten?

Lees hier meer over een circulaire industrie en kansen voor Nederlandse maakbedrijven.