Skip to content

Systeemintegratie in de maakindustrie

Dit artikel bevat bijdragen van EKB Groep, Future Industries, 24Flow, Q-Fin, Brainport en ECI Software Solutions.

In de huidige tijd is het integreren van systemen cruciaal om concurrerend en efficiënt te blijven. Het verbindt diverse processen en technologieën, waardoor bedrijven sneller en nauwkeuriger kunnen reageren op de marktvraag, de kosten kunnen verlagen en de kwaliteit kunnen verhogen. Dit leidt tot beter inzicht, een hogere productiviteit, lagere operationele kosten en een grotere flexibiliteit en betrouwbaarheid. Ook wordt “strafwerk” (overtypen van gegevens in verschillende systemen) voorkomen.

In de volksmond wordt een fabriek die haar systemen volledig heeft geïntegreerd ook wel de fabriek van de toekomst genoemd. Is een dergelijke werkwijze waarbij alle systemen met elkaar communiceren waardoor je meer grip op je processen hebt jouw ambitie? Of ben je al begonnen met het integreren van verschillende systemen? In dit artikel zoomen we dieper in op het thema systeemintegratie.

2-2

Op welke vlakken kan systeemintegratie een onderneming ondersteunen?

Om te beginnen met de vraag, waarom zou ik de investering doen in tijd en geld om mijn systemen aan elkaar te koppelen en met elkaar te laten praten? Systeemintegratie kan een onderneming in de maakindustrie op verschillende vlakken ondersteunen:

 • Efficiëntieverbetering:
  • Automatisering van processen - Door verschillende systemen te integreren, kunnen handmatige taken geautomatiseerd worden, wat leidt tot snellere en nauwkeurigere processen. Ook faalkosten worden gereduceerd.
  • Data-uitwisseling - Integratie zorgt voor een naadloze uitwisseling van data tussen systemen, waardoor dubbele invoer en fouten worden verminderd.
 • Kostenbesparing:
  • Vermindering van operationele kosten - Geautomatiseerde en geïntegreerde systemen verlagen de noodzaak voor menselijke interventie, wat personeelskosten en fouten reduceert.
 • Verbeterde besluitvorming:
  • Realtime data en analytics - Integratie maakt het mogelijk om data uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren, wat leidt tot beter geïnformeerde beslissingen.
  • KPI's en rapportages - Geïntegreerde systemen kunnen geautomatiseerde rapportages en dashboards genereren, wat management inzicht geeft in de prestaties en gebieden voor verbetering.
 • Klanttevredenheid:
  • Betere service en ondersteuning - Door systemen zoals CRM, CAD, ERP en klantportalen te integreren, kunnen bedrijven sneller en beter reageren op klantvragen en -behoeften.
  • Leverbetrouwbaarheid -Integratie van logistieke en voorraadbeheersystemen zorgt voor nauwkeurigere voorspellingen en leveringen.
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit:
  • Aanpasbaarheid aan veranderingen - Een geïntegreerd systeem kan makkelijker worden aangepast aan veranderingen in de markt of binnen het bedrijf, zoals nieuwe productlijnen of veranderende wet- en regelgeving. Om flexibiliteit te behouden dienen 1 op 1 koppelingen tussen applicaties zo veel mogelijk voorkomen te worden. Kies voor een gestandaardiseerd data uitwisselingsplatform.
  • Schaalbaarheid - Bedrijven kunnen makkelijker opschalen door nieuwe functionaliteiten of systemen aan het bestaande geïntegreerde framework toe te voegen.
 • Concurrentievoordeel:
  • Innovatie - Integratie faciliteert de implementatie van nieuwe technologieën en innovaties, zoals IoT, machine learning en AI, die de operationele efficiëntie en productkwaliteit kunnen verbeteren.
  • Snellere time-to-market - Door efficiëntere processen kunnen nieuwe producten sneller worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht.
 • Compliance en veiligheid:
  • Naleving van regelgeving - Geïntegreerde systemen kunnen helpen bij het volgen en naleven van industriestandaarden en regelgeving door geautomatiseerde controles en rapportages.
  • Verbeterde beveiliging - Integratie kan de beveiliging versterken door een uniform beveiligingsbeleid en -procedures over alle systemen heen te implementeren.

EKB 8

Praktijkvoorbeeld

Toen een producent van schoonmaakmiddelen werd geconfronteerd met een aanzienlijk ‘claim-risico’ doordat een afgeleverde partij verkeerd gelabelde producten bleek te bevatten, was een snelle oplossing gewenst om herhaling te voorkomen. Analyse wees uit dat het actuele probleem was terug te voeren tot inadequate interne controles, waarnaast ook het traceability systeem hiaten bleek te vertonen. Vision- en besturingsexperts van EKB ontwikkelden een systeem voor geautomatiseerde inline controles/data acquisitie met snelle camera’s in combinatie met intelligente koppelingen tussen de verschillende besturingslagen.

Noodzakelijkheden voor systeemintegratie

Voor succesvolle systeemintegratie zijn enkele belangrijke aspecten noodzakelijk:

 1. Standaardisatie - Het gebruik van gestandaardiseerde protocollen en formaten om een naadloze communicatie tussen systemen te garanderen.
 2. Data-interoperabiliteit - Het vermogen van verschillende systemen om data uit te wisselen en te interpreteren.
 3. Veiligheid - Robuuste beveiligingsmaatregelen om data-integriteit en privacy te waarborgen.
 4. Samenwerking - Effectieve samenwerking tussen verschillende afdelingen en externe partners.

In de video Fabriek van de toekomst wordt aan verschillende ondernemers tijdens de Pushing the Edge Days de vraag gesteld “Hoe kijkt u naar de fabriek van de toekomst?” Waar staan we nu, waar moeten we naartoe, waarom moet je hiermee aan de slag en wat is er uiteindelijk allemaal mogelijk met als doel het voor de mensen makkelijker, betere en efficiënter te maken. Zoals Marcel Jonker van Virtutec zegt: “Smart Industry is dus ook dat je de mens meeneemt.”

Stap voor stap van strategie naar digitale integratie

Maar hoe pas je dit toe binnen een bestaande IT-architectuur? En waar begin je? Er zijn veel voorbeelden waarin bedrijven stranden met een wirwar aan systemen en onduidelijkheid over het verloop van de bedrijfskritische informatiestromen. We definiëren daarom vijf stappen om tot een succesvolle digitale integratie te komen:

 • Stap 1 Analyseren van de huidige processen en het applicatielandschap
 • Stap 2 Definiëren van doelen en opstellen IT-architectuur
 • Stap 3 Optimaliseren en selecteren van systemen en applicaties
 • Stap 4 Implementeren en integreren van systemen en applicaties
 • Stap 5 Monitoren, evalueren en optimaliseren

In het artikel Van strategie naar digitale integratie van Future Industries gaan we dieper op deze stappen in.

Voorbeelden van integratie

Uitdagingen

Het integreren van systemen gaat niet zonder uitdagingen:

 • Technische complexiteit:
  • Legacy systemen - Veel fabrieken werken met verouderde systemen die moeilijk te integreren zijn met moderne technologieën.
  • Compatibiliteit - Het waarborgen dat verschillende systemen, vaak van verschillende leveranciers, compatibel zijn en soepel samenwerken, kan een grote uitdaging zijn.
 • Data-integriteit en -kwaliteit:
  • Dataconsistentie - Het combineren van data uit verschillende systemen kan leiden tot inconsistenties en fouten.
  • Data migratie - Het overzetten van data naar een nieuw geïntegreerd systeem kan riskant zijn en dataverlies of -beschadiging veroorzaken.
 • Kosten en budgettering:
  • Hoge initiële kosten - De kosten voor de aanschaf van nieuwe software, hardware, en de implementatie kunnen hoog zijn. 
  • Onvoorziene uitgaven - Er kunnen onverwachte kosten ontstaan tijdens het integratieproces, bijvoorbeeld door extra benodigde aanpassingen of probleemoplossing.
 • Tijd en resource management
  • Projectduur - Integratieprojecten kunnen langer duren dan gepland, wat de dagelijkse bedrijfsvoering kan verstoren.
  • Middelen - Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan de implementatie vertragen en de effectiviteit verminderen.
 • Weerstand tegen verandering:
  • Medewerkerstraining - Het trainen van personeel om nieuwe systemen en processen te begrijpen en te gebruiken kan tijdrovend zijn.
  • Acceptatie - Er kan weerstand zijn van medewerkers die gewend zijn aan de oude systemen en terughoudend zijn om nieuwe technologieën te omarmen.
 • Beveiliging en compliance
  • Cybersecurity - Integratie kan nieuwe kwetsbaarheden introduceren die het beveiligingsrisico verhogen.
  • Regelgeving - Voldoen aan wettelijke vereisten en industrie-specificieke normen kan complex zijn, vooral als systemen en data geografisch verspreid zijn.
 • Operationele continuïteit:
  • Minimale verstoring - Het integreren van systemen zonder de dagelijkse productie en operaties te verstoren is een delicate balans. 
  • Downtime - Ongeplande downtime tijdens de integratie kan leiden tot productieverlies en kosten.
 • Complexiteit van supply chain:
  • Integratie van partners - Het integreren van systemen met leveranciers, partners en klanten kan complex zijn en vereist samenwerking en coördinatie buiten de eigen organisatie.
  • Voorraadbeheer - Het harmoniseren van voorraad- en logistieke systemen om een nauwkeurige en efficiënte supply chain te waarborgen.
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit:
  • Toekomstige uitbreidingen - Het ontwerp moet flexibel genoeg zijn om toekomstige uitbreidingen en veranderingen te accommoderen zonder aanzienlijke extra kosten of verstoringen.
  • Aanpasbaarheid aan technologische vooruitgang - Blijven bijhouden van technologische innovaties en deze integreren in bestaande systemen.
 • Kwaliteit van implementatiepartners:
  • Keuze van leveranciers - Het selecteren van betrouwbare en competente technologiepartners en leveranciers is cruciaal voor een succesvolle integratie.
  • Ondersteuning en samenwerking - Goede communicatie en samenwerking met leveranciers en implementatiepartners zijn essentieel om problemen snel en efficiënt op te lossen.

Praktijkvoorbeeld

Leeuwtechniek, importeur/groothandel in de hydrauliek- en pneumatiek-branche is in 2013 overgegaan naar een geautomatiseerde warehouse waarbij de verschillende systemen aan elkaar zijn gekoppeld. In die overgang hebben ze gestuurd op betrokkenheid van het hele team. Vestigingsmanager Jeroen Horst vertelt in deze video hoe ze dat hebben gedaan:

Tools om met systeemintegratie aan de slag te gaan

Ondernemingen kunnen systeemintegratie aanpakken door gebruik te maken van recente technologische ontwikkelingen:

 • Automatisering en AI: Het gebruik van AI en machine learning voor voorspellend onderhoud vermindert stilstandtijd en verlengt de levensduur van apparatuur.
 • IoT en Sensoren: Door IoT-sensoren kunnen bedrijven real-time gegevens verzamelen en analyseren, wat leidt tot betere besluitvorming en procesoptimalisatie.
 • Data Analytics: Big data en analytics stellen bedrijven in staat om patronen en trends te identificeren, waardoor ze hun strategieën kunnen aanpassen en proactief kunnen reageren op veranderende omstandigheden.

Voorbeelden van technologie om systemen te integreren

Uiteraard zijn de oplossingen om de systemen in de onderneming met elkaar te integreren bij ieder bedrijf verschillend en specifiek voor de betreffende werkprocessen en beschikbare data. Enkele voorbeelden van technologische oplossingen om systemen aan elkaar te verbinden zijn vind je in de volgende artikelen:

24Flow legt in het artikel Integratie tussen een operations platform voor de productievloer en een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem uit hoe de integratie van een operations platform met een ERP-systeem bedrijfsprocessen stroomlijnt, gegevensbeheer verbetert en de algehele efficiëntie en besluitvorming verhoogt.

Gertjan van den Brink van ECI Software Solutions presenteerde eerder een webinar waarin hij aan de hand van vier waargebeurde praktijkcases uitlegt wat de voordelen zijn van het effectief analyseren van je machinedata. Je kan het webinar hier bekijken.

Het integreren van systemen gaat niet zonder uitdagingen, maar levert uiteindelijk meer op.

Whitepaper - Digitaliseer de fabriek

Wat als je... 

 • Met IoT open systemen in jouw bedrijf kunt installeren, waardoor je machines en systemen makkelijk op elkaar kunt aansluiten?
 • De OPC-UA standaard voor digitale machinecommunicatie optimaal kunt benutten? 
 • Je productieproces verder kunt automatiseren om zo de klantbehoefte beter te vervullen?

Ontvang nu handige inzichten om data in jouw productieomgeving om te zetten in voordelen.

Digitaliseer de papierloze fabriek kaft