Skip to content

Digitaliseren in kleine stapjes met een groot effect op het bedrijfsresultaat, een interview Peter van Harten

In 2023 start de 12% challenge. We spraken met Peter van Harten, de man achter de 12% challenge.

Peter van Harten werkt bij Isah Business Software en heeft ruim twintig jaar ervaring in de softwarewereld. Daarnaast is hij op vrijwillige basis actief in het programmabureau Smart Industry en voorzitter van de raad van toezicht van de Smart Factory EU. Peter is aanjager van de samenwerking in de industrie tussen Nederland, Duitsland en andere landen in Europa.

Waarom is digitaliseren in de maakindustrie belangrijk?

“Er komen heel veel uitdagingen af op ondernemers in de maakindustrie. Dat zal de komende tijd niet minder worden. Het vraagt van ondernemingen dat ze wendbaar en flexibel opereren en snel kunnen inspelen op veranderingen. Digitalisering maakt dat mogelijk. Je bereikt het onder andere door de werkprocessen te optimaliseren en zo een deel van de verborgen kosten uit werkprocessen te halen. Goed gedigitaliseerde bedrijven hebben een substantieel hogere productiviteit met lagere kosten. Ook internationaal zien we veel veranderingen in productieketens, wat gevolgen heeft, of gaat hebben, voor (Nederlandse) toeleveranciers. Door in de keten samen te werken en data uit gestandaardiseerde ERP-Systemen te delen zien we binnen zo’n keten wel besparingen van 20-30%!

Hoe gaat de 12% challenge ondernemers helpen om te digitaliseren?

“Ondernemers die willen digitaliseren, vinden het in de praktijk vaak lastig om te bepalen waar ze moeten beginnen. Hierdoor vergeten ze de basisvoorwaarden wel eens, wat vaak tot teleurstelling leidt omdat de beoogde doelen niet behaald worden.

In de 12% challenge kijken we waar je als bedrijf staat en hoe je presteert in vergelijking met soortgelijke bedrijven. We brengen in kaart waar de efficiëntie kan verbeteren. Op basis van deze analyse gaan we iedere maand aan de slag met één onderdeel waarop we ‘slechts’ één procent verbetering willen realiseren. Dat lijkt heel weinig, maar het effect van die ene procent komt door allerlei samenhangende factoren vaak uit op drie,vier of zelfs vijf procent Neem als voorbeeld de digitale aansturing van de productievloer. Met een digitaliseringsslag kun je hier met gemak één procent materiaalverbruik besparen, omdat je veel beter inzicht hebt in de planning en de benodigde voorraden. Het bijkomende gevolg van deze ene procent minder materiaalverbruik is dat het personeel minder tijd verliest. Een ander voorbeeld is het digitaal verwerken van facturen: dit is tot vijfmaal goedkoper dan handmatig verwerken! Het vrijgekomen budget kun je vervolgens weer investeren, waardoor je uiteindelijk in een situatie komt, dat performance en productiviteit in kleine stappen tot een behoorlijk resultaat leiden…

Hoe werkt dat?

“We organiseren de 12% challenge als metrolijn in onze Smart Makers Academy. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor dit éénjarige traject en worden interactief begeleid om iedere maand die ene procent te verbeteren. Iedere maand helpen we elkaar in een learning community om de eerste stappen bij een specifiek onderwerp te zetten. Daarbij gaat het niet alleen om technologie en rendement, maar ook om sociale innovatie binnen de organisatie: de medewerkers en je team, zodat ook de mensen in het bedrijf snappen wat ze aan het doen zijn en waarom.” 

Kopie van Kopie van smart industry 800 x 600 (800 x 500 px) (6).png

Mooi allemaal, maar ik heb wel wat anders aan mijn fiets hangen.

“Ja dat horen we vaak. Toch is het belangrijk om nu aan te haken: ik zie namelijk echt het verschil tussen bedrijven die al gedigitaliseerd zijn en de achterhoede die die slag nog moet maken. Deze nieuwe gedigitaliseerde bedrijven kunnen bijvoorbeeld veel gemakkelijker omgaan met de achtereenvolgende crisissen. Doordat hun inzicht in hun processen verbeterd is kunnen ze steeds makkelijker de juiste keuzes maken. Door nu mee te doen, stap je uit je bestaande bubbel of vicieuze cirkel. Dat geeft je het voordeel om beter te beschouwen wat je doet. Tegelijk is deze challenge echt maatwerk en kijken we bij ieder bedrijf op pragmatische wijze waar de winst haalbaar is.”

De 12% challenge start in januari 2023 en er zijn geen kosten aan verbonden. Wel vragen we van de ondernemer dat hij of zij zich committeert voor het gehele traject van twaalf maanden. De maandelijkse bijeenkomsten worden deels fysiek en deels online georganiseerd. We moedigen ondernemers aan zich aan te melden met (keten)partners, dan sla je samen een dubbelslag.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Begin 2023 komt de Nederlandstalige versie van het boek van Peter beschikbaar. Het Duitse boek kan al wel besteld worden via www.datenstecker.com.

Meer informatie over Smart Industry vind je op de site van Smart Industry en van de 12% challenge via deze link.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts