Skip to content

Ontdek hoe je geautomatiseerd produceert met lasrobots zonder programmeringstijd

Heb je ooit nagedacht over nieuwe machines in jouw fabriek om bijvoorbeeld de productiecapaciteit te verhogen? Of aan robots waar je direct mee kunt samenwerken? Maak kennis met robotlassen, een productietechniek waarbij de lastoorts aangestuurd worden door een lasrobot. Lees in deze blog alles over hoe een lasrobot snel in een kleine oplage kwalitatief hoogstaande producten realiseert en hoe jouw werknemers opgeleid kunnen worden tot gecertificeerde lasrobotprogrammeurs.   

Smart Welding Factory: gedeelde Smart is halve Smart  

In het oosten van het land ligt Fieldlab Smart Welding Factory. In dit Fieldlab is het delen van data en kennis met ontwikkelaars, wetenschappers en bedrijven, hét nieuwe vermenigvuldigen. Dit door de lasrobots uit te rusten met moderne softwaretools en informatie- en communicatietechnologieën. Alleen op deze manier kan er onderling verbinding worden gelegd en kan het uitwisselen van data -door middel van een Cloud- beginnen.  

Het Fieldlab richt zich met haar kennis, onderzoek en ontwikkelingen op de behoeftes van Industrie 4.0. Meer kunnen produceren in weinig tijd én in hoogwaardige kwaliteit. Klanten willen anno 2020 een snelle levering tegen een goede kostprijs. Daarbij wordt er ook een kwalitatief goed product verwacht. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen moet je als ondernemer slim produceren. Heb je bijvoorbeeld al eens aan lasrobots gedacht?  

Robotlassen biedt gegarandeerd kwaliteit 

Lasrobots worden vaak in verband gebracht met de Automotive Industry. Lange straten vol zelfdenkende robots die miljoenen herhalingen per dag uitvoeren. Maar ook in de plaatwerkindustrie maken ze er al enige tijd gebruik van. Volkomen terecht, want robotlassen heeft veel voordelen. Zo is het kostenbesparend. De verhouding ligt namelijk compleet anders dan bij handmatig lassen, waarbij het om twee factoren draait: productietijd en personeelskosten. Een lasrobot vraagt niet om salaris en is sneller in productietijd. Nog een ander groot voordeel is de hoge kwaliteit en de hoge nauwkeurigheid van het laswerk. Omdat de lasrobot steeds dezelfde nauwkeurige beweging maakt, heeft elk stuk dezelfde kwaliteit.   

Slimmer produceren en inzetten 

Er bestaan vaak misverstanden over lasrobots. Zo wordt er gedacht dat robotlassen alleen geschikt is voor grote producties. “Voor veel bedrijven die met een lasrobot gaan werken, is de weg naar efficiënt produceren lang. Lasrobots zijn voornamelijk nog geschikt voor het produceren van grote series. Het snel en flexibel produceren van kleine series vraagt nog veel programmeertijd. Daardoor is de tijd dat de robots daadwerkelijk aan het lassen zijn (de toortstijd) vaak laag.” vertelt Jeroen Wevers, projectleider van Smart Welding Factory.  

Smart Welding Factory helpt bedrijven hier specifiek mee en verspreidt kennis en kunde op het gebied van robotlassen. “Wij doen veel research en development op dit gebied. Bij de implementatie van lasrobots zit het probleem vaak niet in de hardware, maar vooral in het ontbreken van kennis.” Robotlassen heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt waardoor de technologie sterk verbeterd is. Daardoor is het mogelijk om relatief kleine series tegen een lagere kostprijs te realiseren.  

Toch worden lasrobots in Nederland minder vaak ingezet dan te verwachten zou zijn. Hoewel er hard aan gewerkt wordt, is het programmeren van lasrobots nog steeds een obstakel voor een bredere inzetbaarheid. “Lasrobots zou je toch efficiënter kunnen inzetten, vroegen we ons zes jaar geleden tijdens een goed glas wijn hardop af. We deden een haalbaarheidsstudie en toen we die evalueerden ontstond eigenlijk het idee voor het oprichten van een Fieldlab speciaal gericht op robotlassen.”  

Het Fieldlab richt zich dan ook op het verbreden van de inzetbaarheid van de lasrobot. Dit door actief software en apparatuur te ontwikkelen. Daarnaast heeft Smart Welding Factory een ander ultiem doel. Namelijk het ontwerpen van een zelfstandig werkende slimme lasfabriek dat zonder enige afkeur produceert op basis van enkelstuks productie. 

Opleiding tot (las)robotprogrammeur

 Door innovatie kan het opleiden van personeel in de maakindustrie als uitdagend worden ervaren. Want wanneer je nieuwe robots aanschaft moeten jouw werknemers weten hoe ermee gewerkt wordt en hoe de robots geprogrammeerd moeten worden. “Toen het Fieldlab eind 2014 startte met het eerste project, begonnen we ook met het ontwikkelen van lesstof. Hieruit is een lesprogramma tot stand gekomen voor de opleiding (las)robotprogrammeur (keuzedeel in mbo-niveau 4).” Een nieuwe specialisatie geschikt voor de talentontwikkeling van kwalitatieve medewerkers.  

De opleiding gaat in op de belangrijkste aspecten bij het inzetten van lasrobots. “De leerlingen worden niet alleen gevormd door operators, maar juist ook door de constructeurs en engineers. Zij hebben de kennis nodig om een goed productieproces te ontwerpen. Ons skillsprogramma ondersteunt het bedrijf in de daadwerkelijke integratie van lasrobots in productieautomatisering.” Na het behalen van de opleiding zijn de leerlingen gekwalificeerd om te werken als (las)robotprogrammeur. Inmiddels maken zes onderwijslocaties in Nederland gebruik van het lesprogramma. 

Bedrijfsvakscholen in de rij  

De ontwikkeling van het lesmateriaal kwam in een stroomversnelling door een opleidingspilot met de bedrijfsvakscholen Anton TijdinkSmeotROC van TwenteNILLAC en Stork. “Bij deze ontwikkeling hebben we veel gehad aan de bestaande guidelines voor geautomatiseerd lassen van de European Welding Foundation en het International Institute of Welding. Dit hielp ons enorm bij het opstellen van de verschillende lessen, waarmee we een integraal programma ontwikkelden dat zowel ingaat op technische- als op de bedrijfseconomische aspecten van ‘Smart Welding’.  Bij het schrijven van het lesmateriaal toetsen we steeds bij de partners of de inhoud wel correspondeert met hun visie. Ook stemmen we het lesmateriaal continu af met onderwijskundigen en de bedrijfsvakscholen. Eigenlijk is het programma nooit klaar, het is een dynamisch proces om de inhoud actueel te houden. 

Nadat we het lesprogramma hadden ontwikkeld, zijn we door meerdere mbo’s benaderd. Aan de ene kant omdat we merk-onafhankelijk kunnen werken maar ook door de breedte van de opleiding. Deze gaat in op het productieproces, dat goed aansluit op de behoefte van bedrijven in verschillende regio’s. Inmiddels werken diverse locaties met ons programma. Bij deze onderwijslocaties (skillslab) ondersteunen we zowel de docenten als de school in de samenwerking met hun regionale bedrijvenkringen met regio-specifieke bewerkingen. We maken hierbij gebruik van een online leeromgeving waarin we snel kunnen schakelen met updates.”  

De opleiding is binnen Nederland breed uitgezet en groeit nog altijd. Medewerkers in de industrie en/of mbo-leerlingen kunnen het lesprogramma binnen hun eigen of gewenste regio vinden.    

Verbinden, versnellen en voorlopen  

Zo nu en dan organiseert Smart Welding Factory verschillende dagen waarbij specialisten bij elkaar komen. Denk aan een Programmeurs- of een Techneutdag waar experts van verschillende ondernemingen met elkaar aan tafel gaan. De onderwerpen die de revue passeren hebben betrekking op de problemen die op de werkvloer ervaren worden. Welke oplossingen hebben ze hiervoor in gedachten en waar kunnen zij mee geholpen worden? Het gezamenlijk uitwisselen van kennis, oplossingen en toekomstvisie wordt gezien als een grote toegevoegde waarde.   

Aan de slag!  

Wil jij aan de slag met lasrobots maar ontbreekt het je aan de juiste kennis? Laat je informeren op door het Fieldlab Smart Welding Factory

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts