Werksessies uitwisseling restmaterialen

workshop

Zijn er binnen jouw MKB maakbedrijf reststromen die op dit moment geld kosten, maar die in potentie veel meer waarde in zich hebben? Of heb je juist behoefte aan grondstoffen die uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd?

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform* dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit leidt tot kostenbesparingen bij bedrijven, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert nieuwe innovatie kansen en versterkt de economie van West- en Midden-Brabant en Zeeland.

Mkb en grootbedrijven kunnen kosteloos deelnemen aan de werksessies van Symbiosis4Growth. Tijdens een werksessie gaan circa 15-25 MKB en grootbedrijven uit de regio met elkaar in gesprek over resources die een bedrijf over heeft - en wat een bedrijf aan resources zou kunnen gebruiken. Onderwerpen die tijdens de gesprekken voorbijkomen variëren van biomassa, proceswater, restwarmte, hoog- of laagwaardige reststromen, CO2-reductie, kostenbesparing, tot personeel of apparatuur. Tijdens de gesprekken ontstaan nieuwe interessante business opportunities en worden bedrijven aan elkaar gekoppeld in nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, innovatie stimuleren - en die een positieve bijdrage leveren aan het milieu.


“ De werksessie geeft je nieuwe contacten en inzichten om veranderingen mogelijk te maken met gebruik of hergebruik van materialen” – ASC / Alumexx

“ De werksessie leert je out of the box denken over industriële symbiose ” – Berkvens deursystemen


Succesvolle matches

Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van de Symbiosis4Growth aanpak, die onder deskundige begeleiding staat van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en RVO. Bekijk inspirerende voorbeelden van succesvolle matches op de website van Symbiosis4Growth.

Ondersteuning voor ondernemers

Eenvoudige matches kunnen de bedrijven gemakkelijk zelf onderling realiseren. Echter, sommige matches zijn complexer en lastiger te realiseren. Dan moet er bijvoorbeeld eerst een materiaalonderzoek plaatsvinden, een kennisbelemmering worden weggenomen of een business case worden geschreven. Hiervoor heeft Symbiosis4Growth budget en expertise beschikbaar. Vraag en aanbod uit andere sessies kan worden vergeleken en verbindingen kunnen worden gelegd met andere partijen in het netwerk.

Vrijblijvend adviesgesprek

Heb jij ook een reststroom? Of heb je een (nijpend) grondstof tekort? Of wil je hulp bij een van de andere vraagstukken zoals hierboven beschreven? Symbiosis4Growth nodigt MKB en grootbedrijven uit om kosteloos deel te nemen aan een van de werksessies om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Voor meer informatie, vraag vrijblijvend een (kosteloos) adviesgesprek aan met:

Wouter de Buck (projectleider Symbiosis4Growth)

Tel. 06-50248447, E-mail: w.debuck@rewin.nl

Sape de Haan (projectleider Symbiosis4Growth)

Tel. 06-46199689, E-mail: dehaan@energy-networks.nl


Symbiosis4Growth is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Regiodeal Midden- en West-Brabant. De volgende partners maken deel uit van het samenwerkingsplatform: Impuls Zeeland, Rewin, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, SDR Platform voor Industrial Symbiosis, Provincie Zeeland, Regio West-Brabant, Vitaal Sloegebied & Kanaalzone en North Sea Port.

/

Meer diensten van hub Zuid

thumbnail

Voucher voor Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

voucher

Bedrijven kunnen heel voordelig aansluiten bij het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) dankzij de innovatievouchers van Smart Industry Hub Zuid.

thumbnail

Data Readiness Program

workshop

Welke data is belangrijk? En waar vind je die data in jouw bedrijf? Ontwikkel met experts in tien weken jouw eigen (realtime) dashboard voor een optimaal bedrijfsrendement.

thumbnail

Innovatie Voucher - Smart Industry Hub Zuid

voucher

Met een innovatie voucher van Smart Industry Hub Zuid kun je als ondernemer laagdrempelig aan de slag met innovatie en de Smart Industry thema's in jouw MKB maakbedrijf.

thumbnail

Quickscan High Tech Software ontwikkeling

assessment

U heeft een idee om de prestaties van uw bedrijf of uw product te verbeteren. Maar wat moet er allemaal gebeuren?

thumbnail

Data Value Versnellers

voucher

Wil je als maakbedrijf stappen zetten en ontdekken hoe jij met het benutten van data productieprocessen kunt optimaliseren, producten of diensten slimmer kunt maken, of business- of verdienmodellen kunt vernieuwen?

thumbnail

FOKUS scan

assessment

Het grensoverschrijdend project Fabriek van de Toekomst stimuleert de kleine en middelgrote industrie om te innoveren in productietechnologie. Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, sector- en brancheverenigingen hebben de krachten gebundeld om ondernemingen en ondernemers gereed te maken voor een gezonde toekomst in de nieuwe industriële revolutie. Het project FOKUS: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking, benut internationale kennis om bij ondernemingen innovatie versneld te kunnen realiseren.

thumbnail

Adviesgesprek over circulair ondernemen

advies

Ontdek in een vrijblijvend adviesgesprek waar voor jouw bedrijf kansen liggen om met circulair ondernemen aan de slag te gaan.

thumbnail

Data Maturity QuickScan van het JADS MKB Datalab

assessment

Met de kosteloze Data Maturity QuickScan krijg je snel inzicht in de data-volwassenheid van jouw organisatie.

thumbnail

Data Kansen Stappenplan

assessment

Het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI) biedt een kosteloos één-daags assessment door een Data Coach aan, waarmee je inzicht krijgt waar jouw bedrijf staat, welke zakelijke kansen er liggen en hoe je eerste stappen kunt zetten.

thumbnail

Adviesgesprek over digitalisering en software

advies

Bespreek uw ideeën over het verbeteren van bedrijfspresaties in een vrijblijvend adviesgesprek met een expert op het gebied van software en digitalisering.

thumbnail

Adviesgesprek met een Data Coach

advies

Laat je adviseren door een Data Coach en ontdek hoe jij met data nieuwe kansen kunt verzilveren.

thumbnail

Advies nodig? Specialisten staan voor u klaar!

advies

Ontdek wat er mogelijk is met Smart Industry en waar kansen liggen voor jouw maakbedrijf.

thumbnail

Data Science & AI For Industry

opleiding

Wil je aan de slag met data en AI? Dat vraagt om gedegen kennis van jouw personeel. JADS heeft heeft een mooi Data science & AI opleidingsprogramma ontwikkeld, speciaal voor de maakindustrie.