Eerste Duits-Nederlandse Fieldlab richt op Digital Twin

Vraag en Aanbod
Smart Industry

Katrin Schütz, staatssecretaris van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de Provincie NoordBrabant voor Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwikkeling, hebben gezamenlijk het startsein gegeven voor het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab voor Smart Industry. De vorming van een netwerk tussen twee sterke Europese regio’s is bedoeld om de uitwisseling en toepassingen op het gebied kunstmatige intelligentie (AI) tussen bedrijven te bevorderen.

‘De digitale tweeling is de sleuteltechnologie van de toekomst om het potentieel van de
digitalisering in bedrijven te benutten’, zegt Ineke Dezentjé, voorzitter van het Nederlandse Smart Industry Programma. Prof. Daniel Palm, projectmanager aan de Baden-Württembergse kant, voegt hieraan toe: ‘Een digitale tweeling staat voor de verbinding van de echte en de digitale wereld. Het is een digitaal beeld van echte machines, producten of systemen zoals fabrieken of organisaties met hun eigenschappen, condities en gedrag. Een digitale tweeling kan worden gebruikt voor een
snellere detectie van systeemtoestanden, voor het voorspellen van toekomstig gedrag en voor een efficiëntere planning. Vooral bij de planning spelen machine learning en kunstmatige intelligentie een grote rol bij het nemen van de juiste beslissingen.’

De mogelijkheden voor bedrijven en in de waardeketens zijn enorm. Met name middelgrote en kleine bedrijven (MKB) worden echter geconfronteerd met de vele uitdagingen bij het ontwerp, de toepassing en het gebruik van digitale tweelingen en kunstmatige intelligentie. De kwesties en onzekerheden hebben betrekking op bedrijfsmodellen, technologieën, beveiligingsaspecten,
software, integratie, competenties van werknemers en toegang tot objectieve informatie. Deze aspecten maken het moeilijk om de potentie van digitale tweelingen daadwerkelijk te realiseren.

De oprichting van een gezamenlijk Nederlands-Duits Fieldlab ‘Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT)’ is een eerste stap om deze uitdagingen aan te gaan. Fieldlabs zijn omgevingen waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen intelligente industriële oplossingen kunnen ontwikkelen, testen
en implementeren. Het zijn plekken waar deskundigen fysiek of virtueel samenkomen met ondernemers en zich bezighouden met de praktische toepassing van oplossingen. Het zijn
netwerken van kennisinstellingen, onderwijs, overheid en commerciële bedrijven die samen komen op een specifiek technisch onderwerp.

Werk150 – de fabriek op de Campus van de Hochschule Reutlingen (Foto: ESB Business School, Hochschule Reutlingen)

Het AI4DT netwerk bestaat uit bedrijven, experts en technologie aanbieders die elkaar regelmatig ontmoeten, informeren en ervaringen delen tijdens gezamenlijke evenementen. Hiervoor is een
b2b-samenwerkingsplatform permanent beschikbaar op www.ai4dt.com voor b2b-matchmaking activiteiten en virtuele evenementen. Daarnaast kunnen oplossingen worden gedemonstreerd op de fysieke locaties in het project, de Brainport Industry Campus Eindhoven en de Werk150 – de fabriek
op de campus van de Universiteit van Reutlingen.

De focus van het initiatief ligt op de grensoverschrijdende netwerkvorming van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de twee regio’s, het ondersteunen van gezamenlijke kennis en innovatie ontwikkeling en ten slotte kennisoverdracht.