Skip to content

Wat is bedrijfskritische software?

 

Software is bedrijfskritisch wanneer de continuïteit van je bedrijf mede afhangt van de beschikbaarheid van de software en de daarbij behorende data. Wanneer bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade. Software is een dynamisch goed in een dynamische omgeving. 

Hier gaan wij in dit artikel geschreven door Software Borg dieper op in.

website afbeeldingen (76)

Allereerst wordt software technisch onderhouden en ontwikkeld. Wat doe je als je softwareleverancier besluit de software niet meer verder te ontwikkelen of besluit het onderhoud eraan stop te zetten?

Ten tweede kunnen er op juridisch gebied diverse ontwikkelingen zijn. Zo kan het auteursrecht op de software verpand of verkocht worden. Heeft dat invloed voor jou als afnemer van de software? Tot slot zijn er bedrijfseconomische ontwikkelingen in de IT-sector, zoals fusies, overnames en helaas ook faillissementen. Als gebruiker van de software heb je vrijwel geen zicht op wat er allemaal gebeurt in de levensloop van software, terwijl die gebeurtenissen wel van invloed kunnen zijn op jouw bedrijfscontinuïteit.

Verder rusten er op Smart Industry oplossingen doorgaans verschillende typen Intellectueel Eigendom (IE). Zoals octrooien op werkwijzen, modelrechten op machines en auteursrecht op software. Maar denk ook aan data, ontwerpen, databanken, recepten, formules of productieprocessen. Het is voor jou als ondernemer van belang dat je toegang blijft houden tot deze informatie en er iets mee mag.

5-1

De risico's van software

Wat veel bedrijven zich niet realiseren is dat de risico’s bij het inzetten van bedrijfskritische software ook toenemen. Want als bedrijf wordt je afhankelijk van de software die voor jou ontwikkeld wordt en door jouw bedrijf gebruikt wordt. Al zit deze wellicht verborgen in de technologie. Hier gaan we dieper in het artikel De risico's van software gebruik in de fabriek dieper op in.

Het in eigen beheer ontwikkelen van software

Software voor industriële toepassingen wordt vaak in-house gemaakt door het bedrijf die de techniek levert. Kennis rondom het gebruik van deze technologie en het gebruik van de software is vaak zeer specialistisch.

In het artikel Het in eigen beheer ontwikkelen van software lees je waar je op moet letten en welke vragen je jezelf moet stellen als je software in eigen beheer wilt ontwikkelen.

website afbeeldingen (75)

Oplossingen om continuïteitsrisico’s te beperken

Gelukkig zijn er dus oplossingen om continuïteitsrisico’s te beperken, die kunnen helpen om de drempel naar digitalisering te verlagen. Je kunt de rechten op soft- en hardware laten vastleggen zodat een gebruiker zeker weet dat hij te allen tijde deze soft- en hardware kan gebruiken. Ook zonder de leverancier. Een leverancier kan dankzij een IE-onderzoek en een notariële akte het intellectueel eigendom goed laten vastleggen. Je leest hier meer over in het artikel Escrow oplossingen om continuïteitsrisico's te beperken.

Software Borg combineert expertises voor passende oplossingen

Bij Software Borg wordt de expertise van verschillende deskundigen optimaal ingezet om de Smart Industry sector te ondersteunen. De controle op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid van de software vindt bijvoorbeeld plaats door een onafhankelijke technisch inspecteur. Het depot vindt plaats bij een (IT-) notaris. Er vindt een IE-onderzoek plaats door een IT-jurist.

Werkzaamheden Software Borg

  • controleert de broncode en ontwikkelomgeving op bruikbaarheid en overdraagbaarheid m.b.v. technische specialisten;
  • maakt overeenkomsten en houdt overeenkomsten up­ to­ date m.b.v. IT-juristen;
  • werkt samen met specialisten voor de hardware-onderdelen, zoals werktuigbouwkundigen;
  • verzorgt voorlichting aan softwareprodu­centen en hun licentienemers;
  • levert de nazorg aan licentienemers.

Werkzaamheden (IT-)notaris

De (IT-)notaris adviseert over allerhande vraagstukken die door Smart Industry op het gebied van (intellectuele) eigendom ontstaan. Ook kan de (IT-)notaris een rol spelen bij het vastleggen en/of overdragen van (intellectuele) eigendomsrechten.

  • bewaart de broncodes en documentatie (ook van hardware items);
  • beslist over de afgifte van een broncode en toebehoren op basis van objectieve gronden;
  • de notaris (protocol) gaat niet failliet;
  • zijn akte is niet aanvechtbaar.

 


Dit artikel is een bijdrage van Smart Industry Ambassadeur Software Borg. Heb je vragen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact op: softwareborg.nl 

logo software borg

Gelukkig zijn er dus oplossingen om continuïteitsrisico’s te beperken, die kunnen helpen om de drempel naar digitalisering te verlagen.
Nieuwsbriefupdate

Ontvang al onze
laatste updates

meld je aan voor de nieuwsbrief