Skip to content

Lancering Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid voor ondernemers

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Een groot aantal partijen heeft daarom de handen ineen geslagen met als missie: het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in onze economie. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland valt onder het mkb. Door deze cruciale rol is het mkb ook aantrekkelijk voor internetcriminelen. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) kopte halverwege vorig jaar dat in 2019 liefst 22% van de mkb’ers slachtoffer werd van cybercriminaliteit


“ Meer dan de helft van cyberaanvallen in Nederland

is gericht op midden- en kleinbedrijf. “


Gevolgen zijn groot

Net als bij brand en inbraak ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van je bedrijf. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver van hun bed show is. Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn. Vaak zijn bedrijven niet goed genoeg uitgerust om een aanval af te slaan. Zo liet onderzoek van Baker Tilly begin 2020 zien dat meer dan de helft van de ondernemers niet de aangeboden updates op zijn computer draait. Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit zit de ondernemer met de handen in het haar. Want wat doe je als de computers geblokkeerd zijn, je volledige klantenhistorie verdwenen is en je niet meer bij de planning kunt? Bedrijven die dit overkomt liggen volledig plat, met soms een faillissement tot gevolg.

Weerbaar mkb ook belangrijk voor ketensamenwerking

Steeds meer informatie-uitwisseling gebeurt digitaal. In de ketensamenwerking neemt het mkb een belangrijke plek in. Zo zijn ook multinationals afhankelijk van heel veel kleine en grotere ondernemingen. Talloze systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Een mkb’er die onderdeel uitmaakt van deze keten heeft daarin de verantwoordelijkheid om de beveiliging goed op orde te hebben.


“ In de ketensamenwerking neemt het mkb een belangrijke plek in.”


Lancering Risicoklassenindeling

Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer kan invullen om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.

De inschatting bepaalt in welke risicoklasse een onderneming valt en welke maatregelen die kan nemen om de digitale veiligheid op orde te krijgen. Naast een antwoord op de vraag, Hoe groot is mijn risico? - biedt de digitale tool dus ook handvatten voor de vervolgvraag: Wat kan ik daar aan doen?

Aan het project werkten onder andere VNO-NCW, MKB-Nederland, CIO Platform Nederland, Verbond van Verzekeraars, Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital en Partnering Trust mee. Het risicomodel is dinsdag 12 januari 2021 live gegaan via het Digital Trust Center (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Ondernemers kunnen de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid online vinden via: tools.digitaltrustcenter.nl/check-je-risicoklasse

Smart Industry Hub Zuid stimuleert hightech- en mkb maakbedrijven om werk te maken van cyberweerbaarheid. Een goede cybersecurity beschermt de continuïteit van uw organisatie. Wilt u ontdekken wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn? Vraag dan een innovatievoucher aan. Daarmee kunt u tegen een gereduceerd tarief kennismaken met de expertise en dienstverlening van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op via: info@cwbrainport.nl

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts