Skip to content

Cyber security in de MKB-maakindustrie – welke maatregelen kan je treffen?

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Daarom bespreken wij in dit artikel verschillende facetten van Cyber Security en hoe jij hier in jouw maakbedrijf mee aan de slag kunt.

Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. De coronapandemie heeft er bovendien voor gezorgd dat het aantal in rap tempo steeds verder toeneemt. Het dwingt bedrijven een digitale inhaalslag te maken om het veilig werken op afstand mogelijk te maken. Daarmee zijn we steeds meer digitaal afhankelijker geworden. Tegelijkertijd wordt Nederland geconfronteerd met nieuwe dreigingen, een toename van cybercrime en neemt het aantal incidenten toe. Zo is het aantal cyberaanvallen in het afgelopen jaar opnieuw enorm gestegen. Zo sprak FME Voorzitter Theo Henrar in het artikel We mogen niet achteroverleunen in het CRS Magazine van de Cyber Security Raad.

cyberveiligheid

Alledaags probleem met grote gevolgen

Cyberveiligheid is een alledaags probleem en de kans op een cyberincident groeit met de dag. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver van hun bed show is. Maar de voorspellingen liegen er niet om: binnen afzienbare tijd krijgt één op de twee bedrijven ermee te maken, ongeacht de bedrijfsgrootte. En elke verstoring, intern of extern, bedreigt de bedrijfscontinuïteit én ook de keten waarvan het bedrijf deel uitmaakt.

Net als bij brand en inbraak ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van je bedrijf. Vaak zijn bedrijven niet goed genoeg uitgerust om een aanval af te slaan. Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit zit de ondernemer met de handen in het haar. Want wat doe je als de computers geblokkeerd zijn, je volledige klantenhistorie verdwenen is en je niet meer bij de planning kunt?

Laat je goed informeren over cyber security

Gelukkig is er in veel expertise beschikbaar om bedrijven te begeleiden in cyber security en is het geen rocket science. Zelfs eenvoudige maatregelen kunnen al veel ellende bij maakbedrijven voorkomen.

Omdat de cyberdreiging zich in een snel tempo blijft ontwikkelen, wordt het beschermen van productiesystemen tegen digitale hacks steeds belangrijker. Tegelijkertijd is het van belang om te blijven innoveren op het gebied van slimme systemen, data delen en Artificial Intelligence. Hoe combineer je als mkb’er deze twee factoren met elkaar? Smart Industry heeft daarvoor een aantal video’s en webinars ontwikkeld waarmee je als ondernemer zelf aan de slag kunt met Cyber Security:

Egbert-Jan Sol over industriële AutomatiseringIn deze Smart Industry Tech Talk gaat Egbert-Jan Sol in op Cyber Security en richt zich specifiek op de bescherming van jouw productieapparatuur.

video over cyber securityIn het webinar over Cyber Security neemt Erik Rutkens van de Stichting Cyber Security Noord Nederland mee in de risico’s en gaven hij en andere experts tips om je daartegen te bewapenen.

Cyberaanvallen

Cyber Security staat voor het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen cyberaanvallen. Deze aanvallen kunnen doelgericht zijn op het openen, wijzigen of vernietigen van gevoelige bedrijfsinformatie, de bedrijfsprocessen onderbreken of bedrijven chanteren voor geld. Het is dus belangrijk om hier goed op voorbereid te zijn.

Door de groei aan cyberaanvallen komen er ook steeds meer en steeds nieuwe beveiligingslekken naar boven. wat ook eind vorig jaar het geval was met een kwetsbaarheid die Log4Shell of LogJam wordt genoemd.

Erik Rutkens van de Stichting Cyber Security Noord Nederland legt in dit artikel van Smart Industry Hub Noord uit wat je moet doen als je te maken hebt met dit specifieke beveiligingslek.

risicoklasseindeling cyber security

Praktische tips voor ondernemers

Smart Industry Noordwest geeft in hun blog - Praktische tips tegen cyberaanvallen voor ondernemers - een aantal hele praktische tips rondom Awareness & Preventie, Trainen, Detectie en Testen, en Strategische respons, waarmee ze zelf heel concreet actie kan ondernemen ter voorkoming van cyberaanvallen.

Neem de juiste cyber security maatregelen met behulp van de Risicoklassenindeling

Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer kan invullen om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.

De inschatting bepaalt in welke risicoklasse een onderneming valt en welke maatregelen die kan nemen om de digitale veiligheid op orde te krijgen. Naast een antwoord op de vraag, Hoe groot is mijn risico? - biedt de digitale tool dus ook handvatten voor de vervolgvraag: Wat kan ik daar aan doen?

Lees hier meer over de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid en hoe deze jou kan helpen om de juiste cyber security maatregelen te nemen voor jou bedrijf

Zelf aan de slag met Cyber security

Je kan veel doen om jouw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberdreigingen. Smart Industry biedt MKB'ers in de maak industrie verschillende tools waarmee je zelf aan de slag kan.

Zoals de Cyber Security Scan. Met deze scan krijgen MKB'ers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze te beschermen tegen cyberdreigingen. De scan geeft gericht advies op drie belangrijke onderwerpen die kunnen helpen om de digitale weerbaarheid van de organisatie te vergroten, namelijk organisatie en management, interactie met systemen en technologie.

Cyber Security scan

Wil je jouw onderneming onder de loep laten nemen door security experts? Dan bieden wij je een voucher ter waarde van € 1.000,- aan om een nulmeting te laten verzorgen door het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Deze online inventarisatie op het gebied van organisatie, personeel, techniek, fysiek en privacy geeft inzicht in de mate waarin nieuwe participanten hun cyber security risico’s beheersen en helpt hen de drempel te verlagen voor verdere stappen met digitalisering en dataficering. Hiervoor wordt gekeken naar de ICT systemen, mensen, middelen, data en mogelijkheden.

FormaTech Ingredients heeft hier in 2021 gebruik van gemaakt en legt uit wat er is gedaan en wat het ze aan inzichten en concrete oplossingen heeft opgeleverd.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts