BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

Regionale innovatiehub

BouwLab R&Do is een regionale innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk die direct toepasbaar zijn en door ruimte te creëren zonder regelgeving waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruik maken van alle faciliteiten van BouwLab R&Do.

Doel

BouwLab is geïnitieerd door Smart Industry Fieldlab 3DMZ (3D Makers Zone) en wordt breed ondersteund door onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Water. In dit R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.

Proeftuin

Collaborative learning: BouwLab organiseert workshops, sessies en trainingen voor en door leiders uit de bouwsector en innovatieve technologie- en bouwbedrijven.

Collaborative doing: BouwLab draait vooral om “doen”. In projectvorm worden hier in samenwerkingsverband verschillende pilotprojecten en tests uitgevoerd.

Future-ready design: BouwLab verdiept zich samen met haar partners in de laatste designmogelijkheden voor bouwtechnologieën van de toekomst.

Kostenreductie: Bij BouwLab wordt ook gekeken naar reductie van bouwkosten door nieuwe technologie en efficiëntieverbeteringen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Smart embedded infra: BouwLab gaat niet slechts over de buitenkant, maar onderzoekt tevens mogelijkheden om slimme infrastructuur in het bouwproces mee te nemen.

Circulaire constructies: Duurzaamheid staat bij BouwLab hoog in het vaandel. Samen met partners werkt BouwLab aan circulaire mogelijkheden voor de bouw.

Bezoekadres

Oudeweg 91, 2031CC, Haarlem

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Herman van Bolhuis
hvb@3dmakerszone.com

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs