DCMC - Development Center for Maintenance of Composites

Sinds 2010 gebruikt men composieten op grote schaal bij de bouw van nieuwe vliegtuigen (Boeing 787, Airbus A350, Lockheed-Martin F-35). Terwijl bij de nieuwbouw met deze materialen volop smart industry technologieën worden toegepast is dat bij het onderhoud van deze vliegtuigen niet het geval. Hier richt het DCMC zich op: “De volledige automatisering van het onderhoud en reparatie aan composiet”.

Niet toevallig is het Fieldlab gevestigd bij Aviolanda in Woensdrecht. Deze regio heeft al een sterke positie in onderhoud en reparatie in de luchtvaartsector. Het Fieldlab beoogt het innovatiesysteem te versterken door enerzijds MKB-bedrijven aan zich te verbinden en anderzijds de onderzoekswereld (TU Delft en NLR) nog sterker bij de regio te betrekken. Zonder het fundamenteel onderzoek van deze laatsten is geen certificering mogelijk van nieuwe werkwijzen in deze hoog-technologische sector. En dat is cruciaal voor de toonaangevende internationale bedrijven in de luchtvaart. Het Fieldlab neemt het hele reparatietraject mee: van inspectie tot voorbereiding en reparatietechnologieën, en de uitwerking daarvan op diverse composiet structuren. DCMC beperkt zich echter niet tot de luchtvaartsector maar werkt cross-sectoraal door verbinding te zoeken met andere industriesectoren (oa maritieme- , automotive-, bouw- en infrasector, etc). Door deze aanpak worden specifiek ontwikkelde technologieën ook beschikbaar buiten de eigen sector.

Het Fieldlab  heeft in 2020 een bedrijfsruimte betrokken op Aviolanda in Woensdrecht met daaraan verbonden een aantal decentrale field- en livinglabs bij deelnemende partijen (bedrijven en kennisinstellingen) verspreid over Nederland. Tevens wordt verbinding gelegd met diverse opleidingsinstituten in de regio waar composiettechniek en -onderhoud steeds nadrukkelijker op de agenda komt te staan. Dit wordt o.a. bereikt door een praktijkruimte in te richten waar de nieuwe generaties zich in een veilige omgeving voor kunnen bereiden en kennis kunnen opdoen met het werken met composietmaterialen.

Inmiddels zijn er al een aantal projecten bij de deelnemende partijen gestart onder andere op het gebied van: Het schoonmaken en verwijderen van beschadigd materiaal met een robot gestuurd lasersysteem. Het uitbalanceren van helikopter rotorbladen na reparatie door middel van een softwaresysteem. Het softwarematig over elkaar heen leggen van grote hoeveelheden elektronische inspectiedata om zo een beter beeld te krijgen van de staat van de composiet onderdelen.

Het fieldlab is nog maar net begonnen maar is inmiddels een veelvuldig terugkerend onderdeel van de investeringsagenda van de provincie en de centrale overheid. Belangrijk doel van het fieldlab is om een permanent centrum te realiseren als centraal punt in het ecosysteem van diverse industriesectoren.

Bezoekadres

Aviolandalaan 37, 4631 RV, Woensdrecht

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Martin Knegt
Managing Director
martin.knegt@fokker.com

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs