DCMC - Development Center for Maintenance of Composites

Sinds 2010 gebruikt men composieten op grote schaal bij de bouw van nieuwe vliegtuigen (Boeing 78, Airbus 350, F-35). Terwijl bij de nieuwbouw met deze materialen volop smart industry technologieën worden toegepast is dat bij het onderhoud van deze vliegtuigen niet het geval. Hier richt het DCMC zich op: “De volledige automatisering van het onderhoud en reparatie aan composiet”.

Uitdaging

Niet toevallig is het Fieldlab gevestigd bij Aviolanda in Woensdrecht. Deze regio heeft al een sterke positie in onderhoud en reparatie in de luchtvaartsector. Het Fieldlab beoogt het innovatiesysteem te versterken door enerzijds MKB-bedrijven aan zich te verbinden en anderzijds de onderzoekswereld (TU Delft en NLR) nog sterker bij de regio te betrekken. Zonder het fundamenteel onderzoek van deze laatsten is geen certificering mogelijk van nieuwe werkwijzen in deze hoog-technologische sector. En dat is cruciaal voor de toonaangevende internationale bedrijven in de luchtvaart. Het Fieldlab neemt het hele reparatietraject mee: van inspectie tot voorbereiding en reparatietechnologieën, en de uitwerking daarvan op diverse composiet structuren.

Methode

Het Fieldlab gaat een centrale hangar betrekken op Aviolanda in Woensdrecht met daaraan verbonden een aantal decentrale field- en livinglabs bij deelnemende partijen (bedrijven en kennisinstellingen) verspreid over Nederland. De realisatie van de hal loopt minder snel dan gehoopt, maar inmiddels zijn er al een aantal projecten bij de deelnemende partijen gestart onder andere het op gebied van: Het schoonmaken en verwijderen van beschadigd materiaal met een robot gestuurd lasersysteem. Het uitbalanceren van helikopter rotorbladen na reparatie door middel van een software systeem Het softwarematig over elkaar heen leggen van grote hoeveelheden elektronische inspectiedata om zo een beter beeld te krijgen van de staat van de composiet onderdelen.

Resultaten

Het fieldlab is nog maar net begonnen maar is inmiddels een veelvuldig terugkerend onderdeel van de investeringsagenda van de provincie. Belangrijk doel van het fieldlab is om een permanent centrum te realiseren als centraal punt in het ecosysteem.