Fieldlab Binder3D

Op 11 januari jl is het 48e Smart Industry fieldlab Binder3D in Westerbork (Drenthe) geopend. Binder3D is voort gekomen uit onderzoeksactiviteiten van Getech. Getech is een hightech metaal bedrijf dat kansen ziet in de inzet van 3D printing/Additive Manufacturing productie voor haar eigen product, maar dat nu haar kennis ook deelt met andere bedrijven in Noord-Nederland.

Binder3D vormt een experimenteeromgeving voor het MKB waarin gezamenlijk gefocust wordt op het ontdekken van kansen binnen industrieel 3D printen.

3D-printen ofwel Additive Manufacturing heeft de potentie om nieuwe producten en diensten mogelijk te maken binnen verschillende sectoren en industrieën. Deze nieuwe technieken maken het mogelijk om voorheen onmaakbare onderdelen te produceren en openen deuren naar potentieel interessante businesscases. Alleen worden deze kansen pas ontdekt wanneer men aan de slag gaat en de voordelen zelf ervaart. Doorgaans blijkt dat gebrek aan tijd, kennis, begeleiding en (durf)kapitaal ervoor zorgt dat innovatieve ideeën op plank blijven liggen. 

Bij Binder3D kunt u leren over alles wat met Additive Manufacturing te maken heeft. Als kennisnetwerk en experimenteeromgeving verzorgen wij lezingen en seminars over verschillende onderwerpen en zorgen wij ervoor dat u in contact komt met de juiste experts. De activiteiten bestaan uit:

  • design for additive

  • materialen en technieken

  • netwerken

  • businesscases

  • experimenteren

  • bedrijfsscan

Door u aan te sluiten bij Binder3D wordt u deel van het kennisnetwerk en kunt u beroep doen op Binder3D voor het verbinden met de juiste partijen en personen en wordt u uitgenodigd voor minimaal vier seminars per jaar. Ook krijgt u toegang tot een online inlogomgeving met educatiemateriaal. 

https://www.binder3d.com/deelnemen

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs