Fieldlab Robotics

Het fieldlab Robotics ontwikkelt geïntegreerde procesoplossingen voor “Material Handling” voor klant specifieke productie, tegen de kostprijs van een massa product. Deze Material Handling oplossingen worden gerealiseerd door integratie van robots, grippers en onbemande voertuigen (AGVs).

In het fieldlab Robotics, dat ook wel het Limburgse proeflokaal voor Robotica wordt genoemd, laten de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven robots, zelfsturende machines, AGV’s, en slimme software onderling samenwerken. Hiermee willen de fieldlab partners bedrijven laten ervaren wat er op het gebied van geautomatiseerde material handling nu al haalbaar en betaalbaar is in de maakindustrie en in de logistiek binnen de fabriek en in logistieke distributie centra.

Fieldlab Robotics heeft een fysieke locatie in Roermond waar diverse partijen samenwerken zoals Robomotive, die de expertise voor robot en vision inbrengt, Madolex Act-in, die gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren van data door middel van optimalisatiesoftware en AGVR, die AGV systemen levert.

Het fieldlab heeft diverse resultaten geboekt. Zo is bijvoorbeeld de oog-handcoördinatie van de mens nagebootst met behulp van een robot, vision en een grijper. Daarnaast zijn er 3D geprinte grijpers gemaakt en zijn de partners bezig om een robot op een zelfrijdend voertuig te plaatsen, waardoor de robot locatie-onafhankelijk wordt.

Het fieldlab zet ook sterk in op skills ontwikkeling en diverse studenten zijn actief in het fieldlab betrokken.

Bezoekadres

Marie Curieweg 16, 6045GH, Roermond

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Naam: Saskia van der Laak
E-mail: vanderlaak@fieldlabrobotics.com

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs