Fieldlab Robotics

Het fieldlab Robotics ontwikkelt geïntegreerde procesoplossingen voor “Material Handling” voor klant specifieke productie, tegen de kostprijs van een massa product. Deze Material Handling oplossingen worden gerealiseerd door integratie van robots, grippers en onbemande voertuigen (AGVs).

Inspiratorials

Workshops

Bedrijfsbezoeken

Studiereizen

Samenwerking met onderwijs

Werk & Stage

Innovatieprojecten

Field Lab Robotics is hét kenniscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om industriële robotisering. Kloppend hart van het Field Lab is het Experience Center in Roermond.

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren en is goed voor onze concurrentiepositie. Robotisering is een van de componenten van Smart Industry.

Binnen Field Lab Robotics staat de vraag centraal wat nu al mogelijk is met betrekking tot industriële robotisering. De antwoorden zijn even verrassend als eenvoudig wanneer beschikbare technologieën op het gebied van robotica gecombineerd worden. Wij demonstreren hetgeen nu al geautomatiseerd en gerobotiseerd kan worden in de maakindustrie, logistiek, agribusiness en zorg. In het Field Lab laten onze partners robots, AGV's, zelfsturende machines en intelligente software samen werken. Het slim combineren van bewezen technologie maakt duidelijk dat meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen. Hiermee wil het Field Lab ondernemers en bestuurders de ogen openen. Je kunt zelf ervaren wat er nu al haalbaar en betaalbaar is.

Fieldlab Robotics heeft een fysieke locatie in Roermond waar diverse partijen samenwerken zoals Robomotive, die de expertise voor robot en vision inbrengt, Madolex Act-in, die gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren van data door middel van optimalisatiesoftware en AGVR, die AGV systemen levert.

Opening voorjaar 2021

Sumo Robo Challenge in samenwerking met het Technasium RoerCollege Roermond vanaf januari 2021

Corosect, Europees onderzoeksproject automatisering en robotisering van insectenfarms vanaf januari 2021

Bezoekadres

Marie Curieweg 16, 6045GH, Roermond

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Saskia van der Laak
vanderlaak@fieldlabrobotics.com

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs