FOKUS | Fabriek van de toekomst

Het grensoverschrijdend project Fabriek van de Toekomst stimuleert de kleine en middelgrote industrie om te innoveren in productietechnologie. Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, sector- en brancheverenigingen hebben de krachten gebundeld om ondernemingen en ondernemers gereed te maken voor een gezonde toekomst in de nieuwe industriële revolutie. Het project FOKUS: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking, benut internationale kennis om bij ondernemingen innovatie versneld te kunnen realiseren. Het project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Diensten

Diensten overzicht

Bezoekadres

High Tech Campus 68, 5656AG, Eindhoven

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Frank Donders
Business Development Manager Zuid Nederland
frank.donders@fme.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs