Proeftuin voor Precisielandbouw

Het doel van het fieldlab Proeftuin voor Precisielandbouw is om de adoptie en toepassing van Precisie Landbouw (PL) in Nederland te versnellen en op grotere schaal de voordelen van precisielandbouw te benutten.

Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij planten met behulp van technologische toepassingen nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereiken.

Dit wordt gerealiseerd door met behulp van sensoren op landbouwmachines en werktuigen en vanuit satellieten, drones en bodemscans grote hoeveelheden data te verzamelen. Door deze data met moderne ICT toepassingen te bewerken ontstaan er nieuwe indicatoren waarop advisering en teelthandelingen wordt gebaseerd.

Bij het fieldlab hebben zich inmiddels 150 akkerbouwers, boomtelers, vollegrondgroentetelers en fruittelers aangemeld, die verdeeld over 16 innovatiegroepen drie jaar lang samenkomen met de fieldlab partners. De groepen fungeren als studiegroepen die stappen kunnen zetten in precisielandbouw binnen de boerenbedrijven. Het doel is dat deze 150 boerenbedrijven meer opbrengst realiseren met minder water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Tevens wordt er gewerkt met coaches en een whatsapp groep om de boeren advies te geven. In de groepen worden eerste en gevorderde stappen gezet in precisielandbouw. Iedere stap genereerd meer en meer data en het is belangrijk dat deze proefdata met observatie data direct structureel opgeslagen wordt zodat systemen en apps die boeren gebruiken de data direct kan omzetten in informatie. Dit structureren en toegankelijk maken is onderdeel van de proeftuin.

Daarnaast worden studenten en PhD’s actief in het fieldlab betrokken. Dit heeft geresulteerd in het feit dat een van de studenten een start-up heeft gecreëerd, waardoor het fieldlab een spin-off heeft opgeleverd.

Bezoekadres

Postelsedijk 15, 5541 NM, Reusel

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Henny van Gurp
henny.van.gurp@zlto.nl
Foto contactpersoon
Peter Paree
peter.paree@zlto.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs