Smart Base

Een proeftuin voor de ontwikkeling van een ‘legerbasis van de toekomst’. Defensie daagt bedrijven buiten de poort uit om samen met haar aan innovaties te werken.

Afgelegen, stof, hitte, kou en de kans op een mortieraanval. In dergelijke omstandigheden leven de Nederlandse militairen tijdens uitzendingen naar oorlogsgebieden. Een militair kamp is als het ware een kleine stad waar de militairen wonen, werken, en van waaruit de uitvoering van operaties plaatsvindt. Daar moet alles plaatsvinden onder veilige omstandigheden én met een zo klein mogelijke footprint. Om deze kleine stad zo smart mogelijk in te richten werken de Fieldlab partners aan een programma gedreven aanpak voor een viertal thema’s: bescherming, energie, water en logistiek (support & services). De innovaties uit dit Fieldlab zijn niet alleen voor de militaire basis. Ook voor hulpverlenende organisaties als het Rode Kruis, de brandweer of ambulancediensten zijn ze interessant. Zij moeten ook vaak een tijdelijk locatie inrichten waar grote groepen mensen samen kunnen komen.

De afdeling Concept Development & Experimentation (CD&E) van de Koninklijke Landmacht is de aanjager van het fieldlab binnen Defensie. De missie van CD&E is om er voor te zorgen dat de eenheden van de Koninklijke Landmacht op missie dominant zijn en blijven. Daartoe experimenteert CD&E samen met de eenheden, kenniscentra, industrie en onderwijsinstellingen. Het Fieldlab Smart Base is een van de projecten van CD&E.

17 bedrijven uit het MKB hebben inmiddels de uitdaging van defensie opgepakt. Op de Smart Base zijn sinds 2016 een aantal experimenten gerealiseerd en een reeks prototypes ontwikkeld. Een voorbeeld is de zogenoemde Shaded Dome, een licht gewicht koepel uit modern hi-tech textiel. Deze Shaded Dome beschermt de gebruiker tegen schadelijke invloeden van buitenaf, heeft een laag energieverbruik en is eenvoudig te transporteren.
Een ander voorbeeld is de opblaasbare scherf- en kogelwerende Protective Shelter, die makkelijk op- en af te bouwen is in geval van bedreigende situaties.

Ook zetten bedrijven zich in de Fieldlab experimenten in op het gezamenlijk reduceren van het watergebruik met 80% en het terugdringen van de energieafhankelijkheid in operaties. Op het Fieldlab word bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van zonnepanelen, energie opslag en het gebruiken van aardwarmte.

In totaal heeft het Fieldlab vanaf haar start acht projecten zoals hierboven afgerond en zijn er 45-50 nieuwe projectvoorstellen. Tevens neemt het aantal bedrijven dat met het Fieldlab samenwerkt en wil samenwerken sterk toe.

Bezoekadres

Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP, Apeldoorn

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Nele Valkeneers
Director BD
n.valkeneers@mindef.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs