Smart Farming

Wij zijn een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zélf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.

Kunnen we duurzaam en efficiënt produceren in de landbouw door de inzet van IoT(sensortechnologie) en Big data? Een belangrijke uitdaging voor het fieldlab is om vanuit de data van veehouders, akkerbouwers en kastuinders, modellen en instructies voor diezelfde bedrijven te ontwikkelen. Daar ligt niet alleen een technische uitdaging maar ook een economische en organisatorische. Hoe ga je data delen tussen partijen die elkaar niet kennen en soms zelfs concurrenten zijn en wat voor waarde heeft die data?

Smart Dairy Farming (SDF) heeft een digitale snelweg gebouwd voor de data die boeren genereren. Uitgangspunt daarbij is dat de boer de eigenaar van zijn gegevens blijft. Hij of zij beslist welke andere partijen bevoegd zijn om toegang te krijgen tot de informatie. Met toestemming van de boer wordt data beschikbaar gesteld via een hub, die gebruikt wordt als platform voor het delen van zijn/haar data voor meerdere toepassingen.

De informatie op dit platform is afkomstig van verschillende sensoren en andere technologische apparaten op de boerderij (IoT). De gegevens kunnen worden toegepast in indexcijfers, beslissingsmodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten, die de melkveehouders helpen de precieze behoeften van individuele koeien vast te stellen en beter onderbouwde managementbeslissingen te nemen.

Met een selectie van 7 melkveehouders heeft het fieldlab aangetoond dat datadistributie van sensordata mogelijk is. In de jaren hierna is het programma SDF geëvolueerd naar de Coöperatie JoinData, middels ondersteuning vanuit de betrokken agrarische coöperaties. Inmiddels maken alle melkveehouders gebruik van JoinData. Bovendien zijn sensordata leverende partijen en diensten leveranciers aangesloten met operationele diensten en applicaties en zal dit verder uitgebouwd worden. JoinData zal als volgende stappen zich richten op verbreding binnen de agrarische sector.

Organisatorisch is het fieldlab Smart Daiy farming in 2019 een nieuwe fase ingegaan. In 2017 is het fieldlab opgesplitst in de Coöperatie “JoinData” en een samenwerkingsverband tussen TNO en WUR genaamd Smart Farming, dat bredere vraagstukken over slimme technologie en plant- en dierkunde in de agrifoodsector adresseert.

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 7, 6709PA, Wageningen

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Celik Sener
sener@bisimpel.com
Foto contactpersoon
Ron van Burgsteden
r.van.burgsteden@agroweb.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs