Ultra Personalized Products and Services

UPPS staat voor Ultra Personalized Products and Services. UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen en te produceren.

Maatwerk waarbij een product precies naar jouw behoeften en wensen wordt gemaakt was altijd kostbaar. Maar door nieuwe digitale technologieën hoeft maatwerk niet meer onbetaalbaar te zijn. 3D-scannen, slimme sensoren, 3D-printen, internet en datascience maken het mogelijk om producten steeds sneller en goedkoper op maat te maken. Interessante producten zijn bv kleding, schoenen, medische hulpmiddelen en helmen. De vraag is daarbij steeds, voor welke (niche) producten is het (economisch) interessant om deze personalised te produceren in plaats van in verschillende maten aan te bieden?

UPPS richt zich op de hele productieketen van conceptontwikkeling en 3D-scannen tot daadwerkelijke productie middels 3D printers. Dat betekent een nieuwe ontwerpmethodologie met een volledig digitale workflow. Het fieldlab experimenteert met bedrijven – zowel op gebied van design als op het gebied van de productie. Het gaat daarbij om nieuwe mogelijkheden voor personalisatie en het fieldlab ontwikkelt met de bedrijven nieuwe producten. In het fieldlab werken de drie Technische Universiteiten samen. De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft leidt het fieldlab UPPS. De faculteit beschikt over een aantal unieke faciliteiten voor UPPS. Zo kunnen deelnemers aan het fieldlab gedetailleerde scans maken van bijvoorbeeld een enkel, ten behoeve van een op maat gemaakte enkelbrace. Studenten en experts van de afdeling Industrial Design Engineering werken daarbij samen met professionals aan projecten.

Fieldlab UPPS is ingestoken vanuit de academia. Het heeft eind 2017 met de drie technische universiteiten een groot STW project verworven: NEXT UPPS, waarin een drietal promovendi en een postdoc werken. Een belangrijke uitdaging voor dit project is om een aantal sterke showcases te ontwikkelen en daarmee meer bedrijven aan het fieldlab te verbinden. Het project werkt daartoe aan ademhalingsmaskers die de slaap verbeteren, beschermende werkkleding tegen gevaar en passende schoenen voor veiligheid.

Projecten

Projecten overzicht

Bezoekadres

Landbergstraat 15, 2628CE, Delft

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Daan van Eijk
d.j.vaneijk@tudelft.nl
Foto contactpersoon
Marijke Idema
m.k.idema@tudelft.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs