Smart Industry fieldlabs

Belangrijke ontwikkelingen in de maakindustrie


thumbnail

Make Center

Smart Industry

MAKE Center is een initiatief van bedrijven uit de maakindustrie in de regio Utrecht en ROC Midden Nederland. Een publiek private samenwerking dus tussen bedrijfsleven en onderwijs. Vanuit een nieuwe praktijkhal in Nieuwegein met hightech machines worden nieuwe vakmensen opgeleid (mbo) en vakmensen bijgeschoold. Techniek verandert razendsnel. Nieuwe technieken spelen een steeds grotere rol en zijn noodzakelijk om aan te leren om klaar te zijn voor de toekomst.

thumbnail

AML - Advanced Manufacturing Logistics

Smart Industry

Slimme logistieke real-life showcase op het gebied van fysieke en IT infrastructuur en ketenregie.

thumbnail

Chip Integration Technology Center

Smart Industry

CITC is een non-profit innovatiecentrum dat gespecialiseerd is in heterogene integratie en geavanceerde semiconductor verpakkingstechnologie. Het is een plek waar bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken om de kloof tussen academici en industrie te overbruggen om zo nieuwe en betere oplossingen te creëren. CITC biedt toegang tot innovatie, infrastructuur en onderwijs

thumbnail

Fieldlab CAMINO

Smart Industry

In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. De Nederlandse infrasector is op zoek naar innovatieve manieren om het onderhoud van onze infrastructuur te verbeteren, tegen lagere kosten. Niet in de laatste plaats aangezien het overgrote deel van de infrastructuur oud of verouderd is. Deze zogeheten ‘aging assets’ vragen extra aandacht. Actie is nu vereist om te voorkomen dat er binnen enkele jaren onverwachte grote (spoed-)vervangingen noodzakelijk blijken of onveilige, onbetrouwbare en oneconomische situaties ontstaan. Doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken.

thumbnail

Fieldlab Multi-M3D

Smart Industry

Fieldlab MM3D werkt aan 3D multi-materialen use cases gebaseerd op additive manufacturing.

thumbnail

Industrial Reality

Automatisering

Het Fieldlab Industrial Reality bestaat uit meerdere fysieke experimenteer locaties, bijvoorbeeld het VR Lab van de UTwente en meerdere locaties bij de aangesloten bedrijven. Via het samenwerkingsverband Industrial Reality Hub worden meerdere Labs verbonden en internationaal ontsloten. De fysieke lab locaties worden gedreven door de 11 partners van de Industrial Reality Hub en zijn gericht is op industriële toepassing van AR/VR. Het Fieldlab biedt een scan aan, haalbaarheidsonderzoeken en experimenteerprojecten.

thumbnail

Industrial Robotics

Automatisering

Om Nederland als industrieland mee te laten tellen zullen bedrijven sneller moeten robotiseren. Het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) is in het leven geroepen om het gebrek aan ‘robot’ kennis op de arbeidsmarkt te verlagen. Dit doet zij door het ontwikkelen van opleidingen, die inspelen op de vraag naar een geïntegreerde onderwijsaanpak voor robot programmeurs en operators.

thumbnail

Smart Base

Smart Industry

Een proeftuin voor de ontwikkeling van een ‘legerbasis van de toekomst’. Defensie daagt bedrijven buiten de poort uit om samen met haar aan innovaties te werken.

thumbnail

Smart Bending Factory

Smart Industry

De Smart Bending Factory is een ultramoderne fabriek voor het lasersnijden en buigen van staal, die geheeld via internet wordt aangestuurd. Doel: ‘total-cost-of-ownership’met 20% verlagen en ‘time-to-market 5x sneller.

thumbnail

Smart Farming

Smart Industry

Wij zijn een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zélf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.