Region of Smart Factories (RoSF)

Region of Smart Factories (RoSF) is één van de fieldlabs van het eerste uur in Nederland en de voorloper van de Noordelijke Smart Industry Hub. Binnen RoSF experimenteren 40 bedrijven en kennisinstellingen met Industry 4.0 toepassing. Daar is een hechte community uit ontstaan. De bedrijven presenteren zich jaarlijks op de Hannover Messe en het Assessment dat binnen RoSF is ontwikkeld is landelijk uitgerold. De eerste fase van RoSF wordt begin 2021 afgesloten met een conferentie. Daarna gaat RoSF verder als bedrijven-denktank waarin we de contouren gaan verkennen voor de “Industry 5.0” waarin Smart Industry, circulariteit en de groene chemie bij elkaar komen.

De maakindustrie is belangrijk voor het verdienmodel van Noord-Nederland. De overgang naar Industry 4.0 biedt voor bedrijven veel kansen (denk aan voorspelbaar en foutloos produceren of klantspecifieke productie) maar de drempel is ook hoog. Daarom hebben veel bedrijven uit de noordelijke maakindustrie zich aaneengesloten om samen op te trekken. RoSF bestaat uit productiebedrijven die de stap naar de Smart Factory willen zetten en Solution Providers die oplossingen voor Smart Factories ontwikkelen.

Het Fieldlab RoSF is grotendeel georganiseerd in pilotprojecten. Daarin werken Solution Providers aan nieuwe Industry 4.0-oplossingen bij productiebedrijven, die daarbij worden ondersteund door de kennisinstellingen. Er zijn bij elkaar 10 pilotprojecten, gegroepeerd rond drie thema’s:

1. Foutloos produceren;

2. First time right product- en procesontwikkeling;

3. Klantspecifieke productieprocessen.

Bij de keuze voor deze projecten en bij de uitvoering gelden een aantal spelregels;

• Het moet gaan om nog niet-bestaande oplossingen;

• Oplossingen moeten schaalbaar zijn;

• Oplossingen moeten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd in concrete ontwikkel en productieprocessen (dus geen demo’s of schaduwdraaien);

• En tenslotte moeten alle bedrijven die aan een pilot meedoen een eigen verdienmodel hebben.

Naast deze pilotprojecten werken we binnen RoSF op alle fronten aan versterking van het ecosysteem. RoSF heeft een eigen researchprogramma met PhD’s en Jan Post als onze hoogleraar. Al onze kennis van Smart Factories is gebundeld en voor derden toegankelijk gemaakt in het Smart Factory Assessment.

We verzorgen daarnaast een lezingenprogramma (“Smart Factory on tour”) voor bedrijven buiten het cluster en we promoten Noord-Nederland als een internationale “Region of Smart Factories.” Een van de hoogtepunten is onze jaarlijkse presentatie op de Hannover Mess, de grootste Smart Industry beurs ter wereld.

Binnen RoSF hebben veel bedrijven voor het eerst kennis gemaakt met Industry 4.0. Daarmee werd een basis gelegd om op eigen kracht verder te kunnen. De resultaten van de pilots worden binnenkort gebundeld in een publicatie. Er is bovendien een hecht netwerk ontstaan dat de basis vormde van tal van spin-offs. We noemen hieronder een aantal van de resultaten en hoogtepunten. Zie ook: https://rosf.nl/nieuws/

- RoSF heeft bij de deelnemende bedrijven 500 nieuwe banen opgeleverd, gelijk verdeeld over MBK en HBO/WO niveau;

- Er is een hecht netwerk van Solution Providers ontstaan, dat als zelfstandig cluster verder gaat als onderdeel van NPAL;

- Noord-Nederland speelt via RoSF een vooraanstaande rol in het nationale Smart Industry programma;

- Het Smart Factory Assessement van RoSF is een standaardwerk voor Smart Factories geworden en landelijk uitgerold;

- RoSF heeft veel nieuwe researchprojecten opgeleverd, onder andere op het gebied van Digital Twinning en Modelbased Engineering;

- Ook het Fieldlab Technologies Added is ontstaan vanuit RoSF, evenals het Centre of Expertise Smart & Sustainable Industry binnen NHL Stenden;

Wil je meer weten over RoSF

RoSF is de basis voor de Smart Industry Hub en European Digital Innovation Hub. Doe je mee?

Nieuws

Meer nieuws Meer nieuws op de website van Region of Smart Factories (RoSF)

Projecten

Projecten overzicht

Bezoekadres

Paterswoldseweg 810, 9728BM, Groningen

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Hans Praat
Hub Development Manager
praat@nom.nl

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs