Smart Industry fieldlabs

Belangrijke ontwikkelingen in de maakindustrie


thumbnail

TechValley-NH

Smart Industry

In het Fieldlab TechValley-NH werken ruim 35 innovatieve Noord-Hollandse machine- en apparatenbouwers nauw samen met het Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI) van Hogeschool Inholland Alkmaar. Deze koploperbedrijven -de TechnoSpitsen- zijn wereldwijd actief en toonaangevend in zeer uiteenlopende sectoren. Rode draad in de TechValley projecten is smart design & engineering van smart producten en diensten, met data-driven mechatronica als kerndomein. De belangrijkste Smart Industry thema’s binnen TechValley-NH zijn Data, Robotica & Vision en Smart Materials.

thumbnail

3D Makers Zone

Smart Industry

Fieldlab 3D Makers Zone biedt haar partners infrastructuur, netwerken, projecten en kennis over toepassing in productieprocessen variërend van 3D-printing, Internet of Things, tot robotisering, wearables, blockchain en Big Data.

thumbnail

Automated Composites and Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

Smart Industry

Als MKB bedrijf je innovatieve ideeën concretiseren op het gebied van licht gewicht systemen zonder dure investeringen in de benodigde apparatuur, dat maakt fieldlab ACM3 mogelijk. De focus van het fieldlab is op composieten, metaal en onderhoud.

thumbnail

BouwLab R&Do

Smart Industry

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

thumbnail

Fieldlab Smart Maintenance Techport

Smart Industry

Techport is recent gestart met als onderwerp: nieuwe onderhoudsmodellen, waarin voorspellingen gedaan kunnen worden over fouten en afwijkingen van lagers, rollen, pompen en motoren van fabrieksinstallaties in de procesindustrie. Data, die verzameld is met behulp van sensoren wordt geanalyseerd en gekoppeld aan informatie over de productie, planning en kwaliteit.

thumbnail

Inclusive Fieldlab

Smart Industry

In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologieën en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben.